Meer stakingen in 2021

vakbondsmedewerkers van CNV en FNV schenken koffie voor stakende medewerkers in de metalektro
© Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren. Doordat er minder werknemers betrokken waren, gingen er het afgelopen jaar wel minder arbeidsdagen verloren door stakingen, 59 duizend tegen 211 duizend in 2020. De meeste arbeidsdagen (48 duizend) gingen verloren in de industrie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2019 legden werknemers 26 keer het werk neer. In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, nam het aantal stakingen af tot 9. Met 22 stakingen in 2021 is het aantal stakingen weer op het gemiddelde uitgekomen van de afgelopen twintig jaar. Het aantal betrokken werknemers bij de 22 stakingen in 2021 is met 28 duizend lager dan in 2020 (105 duizend). Het aantal verloren arbeidsdagen door stakingen valt met 59 duizend ook een stuk lager uit dan in 2020 (211 duizend).

Werkstakingen 1999-2021
jaarwerkstakingen
199924
200023
200116
200216
200314
200412
200528
200631
200720
200821
200925
201021
201117
201218
201324
201425
201527
201625
201732
201828
201926
20209
202122

Stakingen verspreid over het jaar

In 2021 waren de stakingen evenredig verdeeld over het jaar. De meeste stakingen (9) vonden (geheel of gedeeltelijk) plaats in het tweede kwartaal.

De meeste stakingen (16) werden beëindigd door een akkoord na onderhandelingen waarbij een vakorganisatie betrokken was.

Werkstakingen: verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers
periodebetrokken werknemers (x 1 000)verloren arbeidsdagen (x 1 000)
199958,975,8
200010,39,4
200137,445,1
200228,6245,5
200310,815
2004104,262,2
20052941,7
200611,315,8
200720,726,4
200851,9120,6
20093,64,6
201014,159,2
201147,122
201289,6219,4
20134,519,4
201410,240,9
201542,447,6
201610,619,2
2017146,9306,3
201833,7239,1
2019318,7391
2020105211
202128,259,3

Meeste stakers in de zorg

In de industrie vonden 9 stakingen plaats. Deze stakingen zorgden voor het grootste verlies van arbeidsdagen, namelijk 48 duizend van de 59 duizend. In de zorg  was het aantal bij stakingen betrokken werknemers het hoogst, gemiddeld 18 duizend.

Werknemers in de horeca minst vaak tevreden met salaris

Zoals in de meeste jaren waren cao- en loongeschillen de voornaamste reden om te staken. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, is aan werknemers gevraagd hoeveel belang ze hechten aan een goed salaris en hoe tevreden ze zijn met hun salaris. Hieruit blijkt dat 98 procent van de werknemers in 2021 een goed salaris (heel) belangrijk vond, terwijl men hierover juist minder vaak tevreden was dan over de meeste andere arbeidsvoorwaarden: 76 procent was (heel) tevreden met het salaris.

Mannen (78 procent) waren vaker tevreden met hun salaris dan vrouwen (73 procent), en naar leeftijd valt vooral op dat 25- tot 35-jarige werknemers met 70 procent minder vaak tevreden waren met het salaris dan zowel jongere als oudere werknemers.

Werknemers in de horeca waren in 2021 met 66 procent het minst vaak (heel) tevreden over hun salaris, in de zorg en de handel was 70 procent tevreden. Bij financiële instellingen (89 procent) en in het openbaar bestuur (84 procent) waren werknemers vaker (heel) tevreden met hun salaris.

Tevredenheid met salaris, werknemers (15 tot 75 jaar), 2021
Bedrijfstak(heel) tevreden (% (heel) tevreden)
Financiële instellingen88,8
Openbaar bestuur84,4
Landbouw, bosbouw en visserij82,1
Bouwnijverheid82
Industrie81
Informatie en communicatie80,7
Zakelijke dienstverlening, onroerend goed75,3
Onderwijs74,7
Cultuur, sport en recreatie, overige dienstverlening73,9
Vervoer en opslag73,4
Groot- en detailhandel70,5
Gezondheids- en welzijnszorg70,4
Horeca66,4
Bron: CBS, TNO