Weinig stakingen in 2020

Een leeg klaslokaal met de stoelen op de banken
© Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Daar waren 211 duizend arbeidsdagen mee gemoeid. De meeste arbeidsdagen gingen verloren in het onderwijs. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Het aantal stakingen wordt bijgehouden sinds 1901. Het laagste aantal werd geregistreerd in 1967, het enige jaar met 8 werkstakingen. Daarnaast waren er drie jaren met 11 stakingen en twee met 9 (1983 en 2020).

Twee derde van de stakingen in eerste kwartaal

Van de 9 stakingen in 2020 vonden 6 plaats in het eerste kwartaal. Alleen in de laatste twee weken van dat kwartaal golden strenge coronamaatregelen. In de rest van het jaar waren er beperkingen voor het houden van bijeenkomsten. De anderhalvemetermaatregel gold aldoor en tijdens perioden met een strengere lockdown was het niet toegestaan om met groepen bij elkaar te komen. Verder werden in veel gevallen cao-onderhandelingen uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Werkstakingen
JaarWerkstakingen
196040
196143
196224
1963104
196453
196560
196620
19678
196811
196928
197047
197125
197258
197327
197441
197515
197628
197737
197832
197951
198022
198111
198212
19839
198411
198545
198635
198728
198838
198927
199029
199128
199223
199312
199417
199514
199612
199717
199822
199924
200023
200116
200216
200314
200412
200528
200631
200720
200821
200925
201021
201117
201218
201324
201425
201527
201625
201732
201828
201926
20209

Relatief veel verloren arbeidsdagen

Als het gaat om het aantal stakers, hoorde 2020 juist bij de jaren met de hoogste aantallen, namelijk 105 duizend. Alleen in 2017 en 2019 waren er meer werknemers betrokken bij stakingen. Dat verklaart het grote aantal verloren arbeidsdagen (211 duizend). Ter vergelijking: in 2019 gingen bij 26 stakingen 391 duizend arbeidsdagen verloren en in 2018 bij 28 stakingen 239 duizend arbeidsdagen.

Werkstakingen; verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers
JaarBetrokken werknemers (x 1 000)Verloren arbeidsdagen (x 1 000)
196084,2526,1
19618,624,7
19622,29,1
196326,137,8
19648,543,9
196523,254,6
196611,212,6
19671,66,2
19684,613,7
196912,321,7
197086,2293,5
197137,298,2
197225,2137
197364,8598,1
197412,211,7
19751,10,7
19762115,7
197743,9246,4
19789,95,8
197950,5310
198025,656,8
19818,624,1
198269,8215,4
198320,3118,2
198416,229,2
198522,689,4
19861738,9
198712,658,3
19885,28,9
198915,423,8
199025206,7
199142,196,4
199252,485,4
199320,744,7
199421,847,4
199555691,5
19968,17,4
19977,214,6
199830,833,2
199958,975,8
200010,39,4
200137,445,1
200228,6245,5
200310,815
2004104,262,2
20052941,7
200611,315,8
200720,726,4
200851,9120,6
20093,64,6
201014,159,2
201147,122
201289,6219,4
20134,519,4
201410,240,9
201542,447,6
201611,119,2
2017146,9306,3
201833,7239,1
2019318,7391
2020105211

Meeste stakers uit het onderwijs

Alle stakingen werden in 2020 uitgeroepen door de vakbonden. In de bedrijfstakken handel en vervoer vonden 6 van de 9 stakingen plaats, maar dat waren niet de gelegenheden waarbij de meeste arbeidsdagen verloren gingen. Verreweg de meeste arbeidsdagen waren gemoeid met de onderwijsstakingen. Daarbij waren ook de meeste werknemers betrokken.

Meer werknemers tevreden met salaris

Zoals in de meeste jaren was ontevredenheid over het salaris de voornaamste reden om te staken. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, blijkt dat in 2020 een kleiner deel van de werknemers ontevreden was over het salaris dan in 2019 (22 procent tegen 27 procent). In 2020 was 78 procent (heel) tevreden over het salaris. De tevredenheid was bij mannen wat hoger dan bij vrouwen (80 procent tegen 76 procent). Werknemers bij financiële instellingen (89 procent) en in het openbaar bestuur (87 procent) waren het vaakst tevreden over hun salaris, werknemers in de horeca (70 procent) het minst vaak.

Tevredenheid met salaris, werknemers (15 tot 75 jaar), 2020
 Heel tevreden (% werknemers 15 tot 75 jaar)Tevreden (% werknemers 15 tot 75 jaar)Niet tevreden (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Financiële instellingen34,255,210,6
Openbaar bestuur22,764,113,3
Bouwnijverheid16,168,715,2
Landbouw, bosbouw
en visserij
18,664,716,7
Industrie20,062,217,8
Informatie en
communicatie
22,159,218,7
Onderwijs17,561,121,4
Zakelijke dienstverlening
onroerend goed
19,158,322,6
Vervoer en opslag19,157,423,5
Cultuur, sport en recreatie,
overige dienstverlening
18,856,325,0
Gezondheids- en
welzijnszorg
12,961,525,6
Handel13,960,026,1
Horeca14,455,729,9
Bron: CBS, TNO

Vandaag verschijnt ook de publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2020. Aan de hand van (bijna) alle cijfers die het CBS in huis heeft, wordt met tekst en tachtig grafieken een uitgebreid overzicht gegeven van de bijzondere situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2020.