Zoekresultaten

6300 resultaten voor regionale data centra
6300 resultaten voor regionale data centra

Pagina 3 van 252

Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe

Indicatoren regionale brede welvaart voor Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Cijfers

Kaarten regionale indelingen 2023

Provinciale en COROP indeling 2023 in PDF formaat

Artikelen

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten; herziene versie

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Regionaal-Economische kengetallen mkb

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Verderling brede welvaart naar gebiedsindeling Gelderland.

Cijfers

Business portal CBS: in 2024 eenvoudig data aanleveren door bedrijven

Het CBS is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een Business portal, dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger moet maken om de gevraagde data bij het CBS aan te leveren.

Artikelen

Biomassa regionaal, 2021

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021**

Cijfers

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Regionale Monitor Brede Welvaart: rijker en completer beeld van regio’s

Op 5 december 2022 is de derde versie van de regionale Monitor Brede Welvaart verschenen.

Artikelen

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers

Regionale economische groei, vierde kwartaal 2022

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

bestrijdingsmiddelen toepassingssectoren, soort overheidsinstelling

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag

Factsheet met enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren voor gemeente Den Haag.

Cijfers

AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022

Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022. Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal hoofdbanen van werknemers in de Universitair Medische Centra & Ziekenhuizen en...

Cijfers

Regionale economische groei, derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen. In deze tabel staan de regionale economische groeicijfers per kwartaal.

Cijfers

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Regionale economische groei 1995-2019

Dit artikel in de reeks De regionale economie beschrijft de economische ontwikkeling van regio’s in de jaren 1995 tot en met 2019.

Publicaties

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers