Regionaal-Economische Kengetallen 2022

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.
Deze set is gemaakt in opdracht van het ministerie van EZK en maakt naast gegevens van het CBS, ook gebruik van gegevens van RVO.