Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie, met nadruk op het mkb.
Deze tabellenset is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.