Business portal CBS: in 2024 eenvoudig data aanleveren door bedrijven

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Man bestudeert jaarlijkse businesscijfers
© Getty Images/iStockphoto
Het CBS is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een Business portal, dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger moet maken om de gevraagde data bij het CBS aan te leveren. De planning is om het nieuwe Business portal vanaf januari 2024 op te leveren. In de tussentijd wordt een en ander getest met gebruikersonderzoeken.

Voordelen Business portal

Het Business portal helpt bedrijven en organisaties om inzicht te krijgen in het moment waarop ze gegevens moeten aanleveren aan het CBS. Ook biedt het de mogelijkheid om eenvoudig contact op te nemen met het CBS en om statistische informatie te bekijken. Bedrijven en organisaties krijgen zo een goed beeld van wat het CBS met hun gegevens doet. Daardoor kunnen ze ook hun eigen bedrijf vergelijken met andere bedrijven uit hun branche. Met dit Business portal hoopt het CBS op een positieve manier de ervaren lastendruk voor het bedrijfsleven te beïnvloeden.

Extern gebruikersonderzoek

Op dit moment bevindt het Business portal zich in de testfase. In maart 2023 vindt er een extern gebruikersonderzoek plaats onder MKB-bedrijven. Tijdens dat onderzoek gaan de respondenten door het uitvoeren van een aantal taken kennismaken met het Business portal, onder begeleiding van een CBS-onderzoeker. Vanaf april 2023 wordt het onderzoek uitgebreid met meerdere doelgroepen zodat het CBS een goed beeld krijgt van de wensen van de gebruikers. Deze wensen kunnen vervolgens vertaald worden naar functionaliteiten in de Business portal.

Vermindering lastendruk voor bedrijven

Veel CBS’ers werken aan één of meerdere projecten op het gebied van regeldrukreductie. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen en stapsgewijs implementeren van een nieuwe visie op waarnemen, de bouw van het Business portal, werkzaamheden inzake het Referentie GrootboekSchema (RGS), het verminderen van het aantal hotspots of het vernieuwen van het handhavingsbeleid. In het onlangs gereed gekomen jaaroverzicht laat het CBS zien wat allemaal in 2022 is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2023. Daaruit blijkt een sterke samenhang tussen de projecten. Het uiteindelijke doel: vermindering van de lasten voor bedrijven.