Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2021-2022

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2021-2022.

Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van aantallen huishouden naar inkomensklassen van het bruto huishoudinkomen per provincie. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2021 en 2022. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Geomarktprofiel.