Zoekresultaten

24155 resultaten voor overheid en politiek
24155 resultaten voor overheid en politiek

Pagina 4 van 967

Marktbedrijven (overheid)

De onderdelen van publiekrechtelijke lichamen die de voortgebrachte goederen of diensten in hoofdzaak verkopen tegen marktprijzen aan bijvoorbeeld andere overheden, huishoudens, ondernemingen of...

Overig

Decentrale overheid

Het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen.

Overig

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers
Overig

Regionale overheid

Het totaal van provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Overig

Sector overheid

Het geheel van het Rijk, de provincies, de gemeenten, de samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Deze...

Overig

Overige overdekte sportaccommodatie

Een accommodatie met een of meer sportruimten, maar zonder sportzaal, sporthal of tennishal.

Overig

CAO-sector overheid

CAO-sector die alle publiekrechtelijke bedrijven omvat, zoals rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en het openbaar onderwijs. Daarnaast behoren de politie, het regulier bijzonder...

Overig

Sector centrale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds, Mobiliteitsfonds en Infrastructuurfonds),...

Overig

Sector lokale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: - provincies en waterschappen; - gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven;...

Overig

Waar kan ik terecht met vragen over de statistiekopgave?

Veel gestelde vragen over IHG Algemeen

FAQ's

Allround onderzoeker prijzen

Als onderzoeker landbouwprijzen werk je mee aan de uitvoering van de nieuwe kaderverordening SAIO (landbouw input en landbouw output). Je ondersteunt de projectleider met het goed afstemmen met...

Overig
Overig

Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Beschrijving onderzoek Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Overig

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Overig

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers

Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd over de weg

Overig
Overig

Overheid en politiek

cijfers overheid en politiek

Overig