Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn gebaseerd op de NEA 2014-2021.
De tabellen zijn samengesteld op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014-2021 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ICTU, in het kader van de secundaire analyses als onderdeel van het Werkonderzoek 2022.