Zoekresultaten

182 resultaten voor onroerendezaakbelasting
182 resultaten voor onroerendezaakbelasting
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 8

Gemeentelijke heffingen stijgen met 2,5 procent in 2018

Gemeenten verwachten volgend jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen.

Artikelen

opbrengst heffingen gemeenten stijgt met 1,9 procent in 2015

In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan in 2014.

Artikelen

Waarde onroerende zaken (WOZ)

Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Overig

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens.

Cijfers

Opbrengst lokale heffingen stijgt met 7 procent

De opbrengst van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen stijgt in 2004 met 7,1 procent. De totale lokale lasten voor burgers en bedrijven komen hierdoor uit op 9,8 miljard euro....

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent

In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012.

Artikelen

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Heffingen lokale overheden stijgen met 2,6 procent

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009.

Artikelen

Gemeenten financieel afhankelijk van Den Haag

In 2013 kwam ruim twee derde van de inkomsten van gemeenten van de centrale overheid in Den Haag. Elf procent van de inkomsten kwam uit lokale belastingen. De Nederlandse lokale overheid int minder...

Artikelen
Artikelen

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Personeel en exploitatie klanten, personeel, baten, lasten, investeringen

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Gedetailleerde bestedingen van huishoudens naar grootte en samenstelling van het huishouden,leeft. hoofdkostw., woonsit., inkomen

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Alle bedrijven in de industrie naar SBI en grootteklasse.

Cijfers

Bestedingen; beknopte indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Bestedingen van huishoudens naar grootte en samenstelling alle huishoudens, inkomensklassen, leeftijd hoofdkostwinner, woonsituatie

Cijfers

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. De energie - en waterleidingbedrijven met 100 of meer werknemers.

Cijfers

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen 1997-2020

Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de industrie met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie

Gemeenterekeningen; baten, lasten en saldo naar gemeentelijke functie.

Cijfers