Heffingen gemeenten stijgen met 5 procent

  • Rioolrechten 6,5 procent hoger
  • Reinigingsheffingen stijgen licht
  • Reinigingsheffingen grote gemeenten stijgen meer dan gemiddeld

In 2009 verwachten gemeenten 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelijke heffingen. Dit is 5 procent meer dan in 2008. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de rioolrechten het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (OZB) en de reinigingsheffingen.Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de gemeentebegrotingen.

De begrote rioolrechten brengen dit jaar 6,5 procent meer op dan vorig jaar. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging op jaarbasis over de afgelopen tien jaar van 7,3 procent. De kosten van het beheer van het rioolstelsel zijn de laatste jaren fors gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud. Bovendien kunnen sinds 2008 de kosten voor de gescheiden afvoer van het regenwater en het grondwaterbeheer uit de heffing worden gedekt.

De totale OZB-opbrengst van alle gemeenten groeit naar verwachting in 2009 met 4,7 procent naar 2,9 miljard euro. Op basis van deze begrotingscijfers blijft de stijging van de opbrengst binnen de macronorm van 6,11 procent die door het Rijk is vastgesteld. Sinds 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft en zijn de gemeenten vrij hun tarieven zelf te bepalen.

De opbrengst van de reinigingsheffingen stijgt in 2009 met 2 procent. Dit is een bescheiden toename in vergelijking met de gemiddelde stijging over de laatste tien jaar van 4,1 procent per jaar. De beperkte toename in 2009 is toe te schrijven aan de kleine en middelgrote gemeenten, die hun opbrengsten zien stijgen met 0,8 procent. De opbrengst van de vijfentwintig grote gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners stijgt naar verwachting met 4,2 procent. Het verschil in ontwikkeling komt doordat de lasten voor afvalinzameling en -verwerking van de grote gemeenten sterker stijgen dan van de kleine gemeenten.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabel.