Heffingen lokale overheden stijgen met 2,8 procent

  • Reinigingsheffingen nagenoeg onveranderd
  • Rioolheffing stijgt minder hard
  • Opbrengst bouwleges daalt opnieuw
  • Huishoudens betalen grootste deel stijging waterschapsbelastingen

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2011 met 2,6 procent. Hiermee komen de opbrengsten voor het eerst boven de 8 miljard euro uit. De belangrijkste heffing van de gemeenten, de onroerendezaakbelasting (OZB), brengt dit jaar 3,4 procent meer op dan vorig jaar.

De opbrengst van de reinigingsheffingen blijft nagenoeg onveranderd. Veel gemeenten hebben kunnen besparen op de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Dit kostenvoordeel is doorberekend in de tarieven van de reinigingsheffingen.

De rioolheffing brengt dit jaar 3,8 procent meer op. Vorig jaar bedroeg de toename 4,7 procent. Vanaf 2007 stijgen de opbrengsten elk jaar minder hard. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool al bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing.

Aan bouwleges verwachten de gemeenten 1,7 procent minder inkomsten. Net als vorig jaar daalt de opbrengst vooral als gevolg van de economische crisis.

De provincies begroten dit jaar 1,9 procent meer aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is de kleinste stijging sinds 1995.

De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2011 ruim 2,3 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2010. Huishoudens betalen het grootste deel van deze stijging.

Voor de watersysteemheffing (onder andere voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen) betaalt de categorie ingezetenen 26 miljoen (6,3 procent) meer dan in 2010. Voor de zuivering van afvalwater komt 30 miljoen van de stijging ten laste van huishoudens.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.