Inflatie op laagste niveau sinds 1989

De inflatie kwam in oktober uit op 0,9 procent. Dat is de laagste uitkomst sinds maart 1989. In september lagen de consumentenprijzen nog 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Aan de 0,9 procent inflatie in oktober droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie 1,0 procentpunt bij. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,2 procentpunt bij. Consumptiegebonden belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en overheidsdiensten hadden juist een verlagend effect van 0,4 procentpunt. Vervoer had een verlagend effect van 0,2 procentpunt.

Vergeleken met september is de bijdrage aan de inflatie van de voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken met 0,2 procentpunt gedaald. Verse groenten en fruit waren in september zeer duur in vergelijking met een jaar eerder, maar de prijzen zijn in oktober flink teruggevallen. Verse groenten waren nog wel 9,3 procent duurder dan een jaar geleden, maar in september was dat 33,2 procent.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend. Volgens deze methode was de Nederlandse inflatie in oktober 1,3 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in september. Nederland behoort al geruime tijd tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone. Alleen in Finland, Duitsland en Oostenrijk was de inflatie in september lager.

Eurostat, het Europese statistische bureau, berekende voor oktober een inflatie in de eurozone van 1,6 procent. In augustus bedroeg de inflatie in de eurozone nog 2,3 procent, in september 1,7 procent.  

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.