Zoekresultaten

3795 resultaten voor natuur en milieu
3795 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 144 van 152

Historie niet-financële beurs-nv's, jaarrekening.

Historische reeks van de Jaarrekeningen van de Nederlandse niet - financiële beurs-nv's.

Cijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers 2006-2009

Arbeidsvolume, gemiddelde beloning per baan, gemiddelde arbeidsduur Geslacht, leeftijd, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Cijfers

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en arbeidsduur, SBI'93 Contractsoort, arbeidsduur, auto van de zaak, overwerk

Cijfers

Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland. De statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal...

Publicaties

Landbouw; economische omvangsklasse, bedrijfstype, 2000-2009

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang, naar bedrijfstype, omvangsklasse en periode.

Cijfers

Werkgelegenheid zeevaartbedrijven (SBI 611)

Werkzame personen e.d. van bedrijven met zeevaart als hoofdactiviteit.

Cijfers

Waterschapsbelastingen, opbrengsten 1995 - 2008

Aantal waterschappen naar taak, totaal Nederland; omslagheffing naar taak en omslagsoort en waterverontreinigingsheffing, per regio.

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.

Cijfers

Spaartegoeden 1991-2017

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.

Cijfers

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 7 Betaalbare en duurzame energie. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Energie is onmisbaar in...

Overig

Ondernemingsklimaat; infrastructuur internationaal vergeleken 1990-2012

Uitgaven aan ICT- en kennisinfrastructuur. Naar land en periode.

Cijfers

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers, kenmerken van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers naar opleiding Kenmerken van opleidingen

Cijfers

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname naar geslacht, leeftijd en diagnose volgens een selectie uit de VTV - diagnoselijst van het RIVM

Cijfers

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006-2017

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) 2011-2013

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burnout Bedrijfstakken (SBI2008)

Cijfers

HBO; studievoortgang, studierichting, herkomstgroepering 1995-2012

Hoger beroepsonderwijs; studievoortgang, studierichting, vooropleiding, opleidingsvorm, herkomstgroepering

Cijfers

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-08

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar, SBI'93

Cijfers

Gebieden in Nederland 2001

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten Gemeenten, regionale en categorale indelingen van gemeenten

Cijfers

Ondernemingsklimaat; functioneren van de overheid 1990-2012

Staatscontrole, digitale overheidsdiensten, opstarten nieuwe onderneming effectiviteit van de overheid; ad hoc en sectorale staatssteun naar land

Cijfers

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; sector en juridische zeggenschap, 2007

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar sector, ondernemingengroep naar zeggenschap en grootteklasse naar aantal werkzame personen.

Cijfers

In- en uitvoer; nijverheid en handel naar SITC (1 digit), 2009-2010

Internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken; nijverheid en handel naar SITC (1 digit).

Cijfers

Institutionele beleggers; balans 1998 - 2012

Balansposten naar geldgever en geldnemer. pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.

Cijfers

Niet-financële beurs-nv's

Jaarrekening van de Nederlandse niet - financiële beurs-nv's. Classificatie naar bedrijfstak, rentabiliteit en verlies en winst.

Cijfers

Trends in the Caribbean Netherlands 2020

De publicatie Trends in the Caribbean Netherlands 2020 biedt de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving

Publicaties