Zoekresultaten

3039 resultaten voor natuur en milieu
3039 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 120 van 122

Economische indicatoren van het CBS

Vastgoedmarkt, nummer 10, oktober 2008

Artikelen

Afruilen

De Sustainable Development Goals gaan over alle sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische thema’s in de brede welvaart, over de hele wereld. De doelen in de SDG’s hangen samen. Voortgang...

Overig

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2011

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in...

Publicaties

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2016

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsvisualisatie

Dashboards

CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten.

Artikelen

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2015

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig

Onderzoek gewasbescherming

Cijfers over gewasbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Artikelen

CO2-uitstoot groeit veel harder dan economie

De CO2-uitstoot in Nederland stijgt sneller dan de economische groei. In het derde kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Bevolkingstrends: 4e kwartaal 2006

Bevat onder meer artikelen over de demografie van Nederland in 2006, uit huis gaan van jongeren, inkomensdynamiek en verhuizingen, ontwikkelingen rond sterfte in langetermijn-perspectief, en de...

Artikelen
Artikelen

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Uitstoot en brandstofafzet

Uitstoot en brandstofverbruik door de Nederlandse transportsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Uitbreiding beleidsindicatoren Groene Groei

Uitbreiding met 28 (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik 1994-2015

Mest- en mineralenproductie, mesttransport en plaatsingsruimte. Mestproductie, stikstofverlies, mesttransport, mestgebruik.

Cijfers

Nationale Energieverkenning 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

Publicaties

Beschrijving van het onderzoek, cacao

Beschrijving van het onderzoek, Cacao

Overig

Mikken op duurzaamheid

Milieumagazine, mei 2010

Artikelen