Koffie

© ANP

In 2015 was 47 procent van de koffie die door de leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) op de Nederlandse markt werd afgezet duurzaam gecertificeerd. Dit betreft een lichte daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

Afzet duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt
 RegulierGecertificeerd
20116040
20125842
20135050
20145050
20155347

De KNVKT-leden werken samen met alle betrokken ketenpartners aan het verduurzamen van de Nederlandse koffiesector. Daartoe heeft de branchevereniging een intentieverklaring getekend, met als uitgangspunt het creëren van een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. In de intentieverklaring is onder andere het streven geformuleerd, dat in 2015 driekwart van alle koffie die gedronken of verkocht wordt op de Nederlandse markt duurzaam gecertificeerd is volgens de standaarden Max Havelaar/Fairtrade, Organic/biologisch, UTZ Certified en/of Rainforest Alliance. De monitoring wordt uitgevoerd door de KNVKT op basis van afzetgegevens die de leden jaarlijks aan de vereniging aanleveren.

De laatste jaren worden door de detailhandel aanzienlijke hoeveelheden duurzaam gecertificeerde koffie voor private labels (huismerken) direct betrokken van buitenlandse partijen, die geen lid zijn van de KNVKT. Dit betekent dat het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie die gedronken of verkocht wordt op de Nederlandse markt kan afwijken van het door KNVKT-leden bereikte afzetaandeel.

Wereldwijde productie van duurzame koffie

In 2013 bedroeg het wereldwijde aandeel duurzaam geproduceerde koffie naar schatting tussen de 10 en 24 procent. Dit is berekend op basis van de areaalgegevens van het International Trade Center (ITC) voor duurzaam gecertificeerde koffie, uitgaande van dezelfde duurzaamheidsstandaarden als in de intentieverklaring, en van gegevens van FAOSTAT voor het totale areaal aan koffie. Het exacte percentage kan niet worden vastgesteld. Er is weliswaar informatie over individuele keurmerken, maar koffie is voor een deel dubbel of zelfs drievoudig gecertificeerd.
Het wereldwijde aanbod van duurzaam gecertificeerde koffie is groter dan de vraag. In de figuur zijn de volumes van vijf standaarden opgenomen. De standaard 4C Association wordt in Nederland niet als duurzaam beschouwd. 4C hanteert een minimale sociale en milieustandaard en maakt het voor koffieboeren mogelijk om geleidelijk aan te verduurzamen en toe te werken naar een strengere standaard. In de figuur zijn voor 2015 zijn alleen de gegevens van UTZ opgenomen, omdat die van 4C Association, Rainforest Alliance, Fairtrade en biologische koffie nog niet beschikbaar zijn. De productie van biologische koffie betreft een schatting op basis van de gegevens van ITC en Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL; * bij biologisch in figuur). Over de verkoop van biologische koffie met keurmerk zijn geen gegevens bekend.