Beschrijving van het onderzoek, kweekvis

© ANP

Doelpopulatie

Het CBS monitort in het kader van de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen het aanbod van duurzame kweekvis in de Nederlandse supermarkten. Onder duurzame kweekvis wordt verstaan kweekvis met het ASC-keurmerk of biologische kweekvis. Supermarkten zijn de belangrijkste aankoopplaatsen van vis (GfK, Foodstep, Monitor Duurzaam Voedsel). In 2014 waren tilapia en pangasius de enige vissoorten in de Nederlandse supermarkten, die verkrijgbaar waren met het ASC-keurmerk (ASC, Monitor Duurzaam Voedsel). Gekweekte forel, garnalen en zalm met ASC-keurmerk worden vanaf 2015 in de supermarkten aangeboden. De monitoring over 2013-2015 beperkt zich echter voorlopig tot pangasius, tilapia en forel. Het gaat dan alleen om verse en diepgevroren pangasius, tilapia en forel. Producten waarin tilapia, pangasius en/of forel zijn verwerkt, zoals kant-en-klare maaltijden, vallen buiten de scope.
Voor zalm en garnalen kon het duurzame aandeel in 2015 niet goed bepaald worden, onder andere omdat de gekweekte vis niet goed te onderscheiden is van wild gevangen vis.

Dataverzameling

Voor de monitoring worden inkoop- en verkoopcijfers opgevraagd bij individuele supermarktketens en inkooporganisaties die leveren aan meerdere supermarktketens. Met deze waarnemingen is meer dan 90 procent van de supermarktsector gedekt. De opgaven zijn indien nodig omgerekend naar inkoopcijfers door rekening te houden met een deel niet-verkochte producten. Voor diepgevroren vis wordt aangenomen dat deze - vanwege de lange houdbaarheid - geen afboekingen kent.

Alle gegevens zijn aangeleverd op productniveau. Op de opgaven zijn controles en waar nodig correcties uitgevoerd. Bij de controles is onder andere gekeken naar: prijs per kg/product, gewicht per stuk, marktaandelen van de supermarkten, uitschieters van prijs/volume/stuks en ook is een vergelijking gemaakt met de scannerdata waarover het CBS beschikt. Bij opmerkelijke bevindingen is contact opgenomen met de supermarkten en waar nodig zijn de opgaven aangepast of aangevuld.

Bijschattingen en marges op de uitkomsten

Niet alle Nederlandse supermarktketens nemen jaarlijks aan het onderzoek deel. Het verkochte volume aan pangasius en tilapia voor de niet-responderende supermarkten wordt bijgeschat op basis van het marktaandeel voor de totale verkoop van food van deze supermarkt (Nielsen). Hierbij is aangenomen dat het prijsniveau, het aandeel tilapia, pangasius en forel en het aandeel gecertificeerde tilapia, pangasius en forel bij niet-responderende supermarkten vergelijkbaar zijn met die van de supermarkten die wel hebben deelgenomen aan het onderzoek. Voor 2013 en 2014 hebben er relatief hoge bijschattingen plaatsgevonden en daarom dient er rekening gehouden te worden met ruime marges voor de uitkomsten. Voor 2015 hebben meer Nederlandse supermarktketens aan het onderzoek deelgenomen dan in eerdere jaren, waardoor de bijschattingen kleiner zijn en daardoor ook de marges op de percentages gecertificeerde kweekvis kleiner zijn.