Zoekresultaten

7044 resultaten voor legacy-Gezondheid
7044 resultaten voor legacy-Gezondheid

Pagina 4 van 282

Symposium Gezonde Tijdreeksen

Op 12 februari 2009 vond bij het CBS het symposium “Gezonde Tijdreeksen” plaats. Dit symposium stond in het teken van het beschikbaar komen van lange tijdreeksen voor gezonde levensverwachting en...

Artikelen

Gezond en wel

eYe, september/oktober 2006

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Cijfers

Seksuele Gezondheid in Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Reparatie methodebreuken tijdreeksen gezondheid

Het belangrijkste probleem van de lange tijdreeks van gezonde levensverwachting was dat de tijdreeks met gezondheidsdata gecorrigeerd diende te worden voor gevolgen van de wijzigingen in de enquête...

Overig
Artikelen

Werkgroep revisie POLS-gezondheid

In overleg met de belangrijkste gebruikers van gezondheidsgegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) heeft het CBS een belangrijk deel van het meetinstrumentarium van gezondheid...

Artikelen
Artikelen

Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot...

Artikelen

Revisie POLS-gezondheid 2001

Een groot deel van de gezondheidsvragen in de module 'Gezondheid en Arbeid' in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is gereviseerd. De gereviseerde vragen zijn vanaf 1 januari 2001 in het...

Artikelen

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Revisie gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Gezonde levensverwachting naar inkomen

Voorwaardelijke sterftekans naar inkomen en geslacht

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau

Methodebeschrijving gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau, naar aanleiding van herziening methode.

Publicaties

Gezonde levensverwachting:2001-2009

Gezonde levensverwachting ervaren gezondheid, ziektes, MHI, beperkingen

Cijfers

Eten kinderen gezond? - CBS

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen. Tanja Traag vertelt er meer over. Wil je meer weten? Kijk dan op www.cbs.nl

Video's

Gezonde en ongezonde beroepen

Koetsier, kroeghouder, jeneverstoker, zeevarende, militair, loodgieter en katholiek geestelijke; dat waren rond 1910 de meest riskante beroepen. De sterfte in deze beroepen was relatief hoog. Het...

Artikelen

Trends in gezonde levensverwachting

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De levensverwachting van de Nederlander neemt nog steeds toe, maar de extra jaren zijn niet altijd jaren in goede gezondheid. Terwijl de totale levensverwachting...

Artikelen

Gezonde levensverwachting neemt toe

Niet alleen leven Nederlanders steeds langer, ze leven ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen.

Artikelen

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers
Overig

Gezondheid en leefstijl in Overijssel

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Cijfers

Naar een betere gezonde levensverwachting

Een evaluatie van bestaande statistieken over gezonde levensverwachting. Op 23 maart 2011 is een herziene versie van dit rapport uitgebracht. De correctie betreft de titel en de labels in figuur 1 op...

Artikelen