Zoekresultaten

2822 resultaten voor legacy-Gezondheid
2822 resultaten voor legacy-Gezondheid

Pagina 4 van 113

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

O.b.v. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en...

Cijfers

Tabel leefstijl, 2021

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2021.

Cijfers

CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart

Nederland kent een groot aantal wijken en buurten.

Artikelen

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun...

Artikelen

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties

SDG's: Samenvatting

Actuele cijfers over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een samenvattend overzicht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), en per SDG-doel worden de brede-welvaartsaspecten...

Dashboards

Medisch codeur

Wil jij bijdragen aan Nederlandse doodsoorzakenstatistieken? Als medisch codeur vertaal je medische informatie naar internationale codes, ondersteun je bij de implementatie van ICD-11 en verbeter je...

Overig

Definities

Wat is brede welvaart? Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de...

Dashboards

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.

Cijfers

Zingeving

Dit rapport gaat over zingeving. In welke mate vinden mensen het het leven de moeite waard en hebben zij het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij? Het belang van sociale relaties,...

Publicaties

Brede welvaart nu gaat steeds meer ten koste van latere generaties

Nederland is een relatief sociale en welvarende samenleving. De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat echter al jarenlang en steeds meer ten koste van de mogelijkheden voor volgende generaties. Dit blijkt...

Artikelen

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders, financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgaanbieders en zorgfinanciering

Cijfers

Vaker online afspraak met arts

In de eerste helft van 2021 maakte 43 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31 procent.

Artikelen

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomst

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland, geboorteland (ouders) Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstland

Cijfers

Zorguitgaven; kerncijfers

Zorguitgaven: 1 in brede zin; 2 internationaal ; 3 verplichte verzekering aansluiting op zorgbudget minister VWS

Cijfers

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst

Examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomst Examenkandidaten en gediplomeerden, geslacht, onderwijssoort

Cijfers

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen zorg

Cijfers