Twee jaar coronasteun

© CBS
De coronapandemie heeft de afgelopen tweeënhalf jaar wereldwijd grote impact gehad op de gezondheid, de economie en de maatschappij. Zo ook in Nederland. Om de gevolgen van de pandemie en de daaraan verbonden contactbeperkende maatregelen voor bedrijven te verzachten, zijn er in deze periode steunmaatregelen in het leven geroepen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf mei 2020 het gebruik van deze coronasteunmaatregelen door bedrijven gevolgd. In dit rapport staat de deelname van bedrijven aan het pakket met steunmaatregelen centraal. Het gebruik wordt in het licht van het verloop van de coronacrisis geplaatst. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met juni 2022.
Dit rapport is tot stand gebracht in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een samenwerkingsverband binnen het zogeheten BAT-lab. In deze publicatie zijn geïntegreerde resultaten opgenomen, waardoor de bijdragen van elke organisatie afzonderlijk niet op elke plek in de publicatie te duiden zijn. Desalniettemin is elke organisatie verantwoordelijk voor de eigen inbreng vanuit de eigen institutionele rol. EZK DG B&I is verantwoordelijk voor de beleidsmatige context.