Zoekresultaten

7131 resultaten voor legacy-Gezondheid
7131 resultaten voor legacy-Gezondheid

Pagina 3 van 286

Gezondheid in cijfers

eYe nummer 1, januari 2007

Artikelen

Gezondheid en Welzijn

Jeugd 2003, cijfers en feiten, mei 2003

Artikelen

Ervaren gezondheid

Hoe waarderen Nederlanders hun gezondheid.

Video's

Rapportage Integratie en Samenleven 2022

CBS-publicatie met cijfers over integratie van mensen van verschillende herkomstgroepen op gebied van bevolking, wonen, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid, sociale en...

Publicaties

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen

Cijfers

Gezondheid en welzijn

Thema Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief artikelen Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

cijfers gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief maatwerk Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden van CBS, thema Gezondheid en welzijn

Overig

Ervaren gezondheid

De eigen gezondheidstoestand zoals een persoon die zelf ervaart.

Overig

Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl

De tabel bevat cijfers over de ervaren impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid en leefstijl.

Cijfers

Met lager inkomen slechtere mondgezondheid en minder naar tandarts

Volwassenen met een lager inkomen waren in 2020/2021 minder vaak positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees, en gaven minder vaak aan naar de tandarts te zijn geweest dan mensen met een...

Artikelen

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af...

Artikelen

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun...

Artikelen

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot...

Artikelen

Regionale verschillen in gezondheid

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen zijn in gezondheid.

Artikelen

Revisie POLS-gezondheid 2001

Een groot deel van de gezondheidsvragen in de module 'Gezondheid en Arbeid' in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is gereviseerd. De gereviseerde vragen zijn vanaf 1 januari 2001 in het...

Artikelen

Werkgroep revisie POLS-gezondheid

In overleg met de belangrijkste gebruikers van gezondheidsgegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) heeft het CBS een belangrijk deel van het meetinstrumentarium van gezondheid...

Artikelen

Werk en gezondheid

Is er een samenhang tussen baan(on)zekerheid en gezondheid? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft hier de cijfers over. Over het CBS In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt,...

Video's

Jongeren psychisch gezond?

Hoeveel procent van de jongeren zei in 2015-2017 psychisch ongezond te zijn? Is dat meer of minder dan tien jaar geleden? CBS-onderzoeker Tanja Traag vertelt er meer over.

Video's