Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

© CBS / Alrik Swagerman
Brede welvaart omvat veel meer dan alleen economie en inkomen. Het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau, de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving en vele andere aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden.

De brede welvaart hoeft niet gelijk verdeeld te zijn over verschillende bevolkingsgroepen. Het beeld dat wordt geschetst van de brede welvaart voor provincie Gelderland en andere regio’s en gemeenten in de regionale Monitor Brede Welvaart is gebaseerd op totalen en gemiddelden. Groepen met een hogere of lagere brede welvaart zijn in die cijfers niet zichtbaar.

De dataset is gericht op de verdeling van brede welvaart naar gebiedsindeling. De indicatoren uit de landelijke regionale Monitor Brede Welvaart worden waar mogelijk op het niveau van de Gelderse regio’s meegenomen. Daarbij wordt de indeling van de gebiedsagenda’s en de WGR-indeling gehanteerd. Waar mogelijk wordt de peildatum 2012 gebruikt.

Bekostigd door: Provincie Gelderland.

Voor een eerdere versie van deze publicatie zie: Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland.