Economisch beeld negatiever

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari negatiever dan in januari, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van februari presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren, excl. bbp, in de Conjunctuurklok)
jaarmaandcyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0))
2017januari0,22
2017februari0,29
2017maart0,33
2017april0,37
2017mei0,42
2017juni0,46
2017juli0,49
2017augustus0,55
2017september0,59
2017oktober0,63
2017november0,7
2017december0,75
2018januari0,78
2018februari0,83
2018maart0,86
2018april0,86
2018mei0,87
2018juni0,87
2018juli0,85
2018augustus0,86
2018september0,85
2018oktober0,83
2018november0,83
2018december0,79
2019januari0,74
2019februari0,71
2019maart0,67
2019april 0,64
2019mei0,62
2019juni0,59
2019juli0,56
2019augustus0,53
2019september0,5
2019oktober0,47
2019november0,42
2019december0,51
2020januari0,39
2020februari0,32
2020maart0,2
2020april-0,36
2020mei-1,05
2020juni-2
2020juli-2,02
2020augustus-1,34
2020september-1,19
2020oktober-0,98
2020november-0,92
2020december-0,67
2021januari-0,78
2021februari-1
2021maart-0,96
2021april-0,83
2021mei-0,59
2021juni-0,42
2021juli-0,14
2021augustus0,26
2021september0,33
2021oktober0,42
2021november0,5
2021december0,53
2022januari0,49
2022februari0,19
2022maart0,34
2022april0,41
2022mei0,54
2022juni0,53
2022juli0,42
2022augustus0,37
2022september0,23
2022oktober0,09
2022november0
2022december-0,1
2023januari-0,2
2023februari-0,31

Consumenten minder pessimistisch, stemming producenten vrijwel hetzelfde

Consumenten waren in februari opnieuw minder somber, maar het vertrouwen is nog uitzonderlijk laag. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten veranderde in februari nauwelijks en lag boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2019januari05,8
2019februari-26,3
2019maart-46,1
2019april-36,7
2019mei-34,7
2019juni 03,3
2019juli23,9
2019augustus03,9
2019september-23,3
2019oktober-13,6
2019november-22,8
2019december-22,9
2020januari-32,5
2020februari-23,7
2020maart-20,2
2020april-22-28,7
2020mei-31-25,1
2020juni-27-15,1
2020juli-26-8,7
2020augustus-29-5,4
2020september-28-4,8
2020oktober-30-5,6
2020november-26-3,8
2020december-20-0,4
2021januari-190,6
2021februari-190,1
2021maart-183,4
2021april-146,5
2021mei-98,8
2021juni-311,5
2021juli-412,3
2021augustus-69,6
2021september-511,1
2021oktober-1012,3
2021november-1912,7
2021december-2510,2
2022januari-289
2022februari-308,5
2022maart-398,7
2022april-4810,8
2022mei-479,9
2022juni-508,1
2022juli-518,4
2022augustus-544,6
2022september-592,6
2022oktober-592,5
2022november-573
2022december-523,3
2023januari-493,6
2023februari-443,7

Consumptie huishoudens en export groeien, investeringen krimpen

In december 2022 hebben huishoudens 9,9 procent meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd, dan in december 2021. Aan diensten hebben ze bijna 20 procent meer uitgegeven, terwijl ze aan goederen 0,6 procent minder hebben besteed. In de tweede helft van december 2021 was er een lockdown van kracht.

Het volume van de goederenexport (voor werkdagen gecorrigeerd) was in december 4,7 procent groter dan in december 2021. Er werden vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van chemische producten was echter lager.

In december 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat minder is geïnvesteerd in personenauto’s en infrastructuur. In vliegtuigen en gebouwen is echter meer geïnvesteerd.

Productie industrie iets hoger in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,5 procent hoger dan in december 2021. De productie van de industrie groeide in de laatste maanden van 2022 een stuk minder hard dan daarvoor.

Minder faillissementen in januari

In januari 2023 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 35 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2022. Dat is een daling van 13 procent. Het aantal faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Prijsstijging koopwoningen vlakt verder af

Bestaande koopwoningen waren in januari 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 2,7 procent. Het is de laagste prijsstijging jaar op jaar in bijna 9 jaar.

Meer gewerkte uren en werklozen, minder vacatures

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2022 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,2 procent meer dan een kwartaal eerder.

Eind december stonden er 442 duizend vacatures open, 7 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen waarin het aantal vacatures bleef toenemen.

In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2 duizend per maand.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2022 met 2,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
JaarKwartaalIndex (2015=100)
20151e kwartaal99,6
20152e kwartaal99,9
20153e kwartaal100,2
20154e kwartaal100,3
20161e kwartaal101,2
20162e kwartaal101,4
20163e kwartaal102,6
20164e kwartaal103,4
20171e kwartaal104
20172e kwartaal104,9
20173e kwartaal105,6
20174e kwartaal106,4
20181e kwartaal106,9
20182e kwartaal107,6
20183e kwartaal107,8
20184e kwartaal108,3
20191e kwartaal109
20192e kwartaal109,5
20193e kwartaal109,9
20194e kwartaal110,4
20201e kwartaal108,7
20202e kwartaal100,1
20203e kwartaal106,5
20204e kwartaal106,4
20211e kwartaal106,5
20212e kwartaal110,4
20213e kwartaal112,4
20214e kwartaal113
20221e kwartaal113,4
20222e kwartaal116,2
20223e kwartaal116
20224e kwartaal116,7

Bbp neemt met 0,6 procent toe in vierde kwartaal 2022

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In het derde kwartaal daalde het bbp met 0,2 procent. De groei in het vierde kwartaal werd breed gedragen, waarbij het handelssaldo en de consumptie door huishoudens de grootste bijdrage leverden.