Economische groei in Leiden, 2022

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Holland Rijnland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2022* * = voorlopige cijfers
Om inzicht te krijgen in de economische structuur van de gemeente Leiden, de regio Leiden (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) en Holland Rijnland is de economische groei berekend. Ter vergelijking zijn de cijfers over Nederland, Zuid-Holland en Agglomeratie Leiden en Bollenstreek ook opgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door UDC/Leiden071 op verzoek van de gemeente Leiden.

Deze raming van de economische groei over 2022 is de eerste voorlopige raming op gemeenteniveau. De groei wordt geraamd met behulp van voorlopige cijfers uit de Nationale Rekeningen. De basis van de raming wordt gevormd door de gemeentelijke economische structuur van de laatste definitieve jaarraming. Op deze economische structuur worden per bedrijfstak de nationale economische groeicijfers gezet.

In december 2023 wordt het gemeentelijke groeicijfer over 2022 herzien op basis van nieuwe broninformatie. Het groeicijfer is dan ook beschikbaar voor 4 bedrijfstakken. Daarnaast worden ook de cijfers over het jaar 2021 aangepast met nieuwe gemeentelijke broninformatie. Zowel de uitkomsten van 2021 als 2022 worden dan aangesloten op de herziene macrototalen van de Nationale Rekeningen.