Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:zorgtoeslag
14 resultaten voor keyword:zorgtoeslag

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Artikelen

Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minstens een half jaar achter loopt met het betalen van zijn zorgpremie is sinds 2010 toegenomen van 244 duizend naar 298 duizend in 2014. Het aandeel steeg daarmee van iets...

Artikelen

Overheidsfinanciën 2014

In 2014 gaf het Rijk 167,6 miljard euro uit. Dit is 5,6 miljard euro meer dan in 2013. Ook de inkomsten stegen, van 156,4 miljard euro in 2013 tot 160,5 miljard euro in 2014.

Artikelen

Zorgtoeslag compenseert 41 procent van betaalde zorgpremie

Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen....

Artikelen

Zorgtoeslag en huurtoeslag nemen verder toe, kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk gaf in 2013 ruim 10 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Voor de zorgtoeslag stegen de uitgaven flink, tot 5,1 mld euro, de uitgaven voor de...

Artikelen

Zorgpremie gemiddeld 225 euro per maand

Inclusief de premies voor eventuele aanvullende verzekeringen besteedden huishoudens in 2012 gemiddeld bijna 2 700 euro aan zorgpremie. Dat komt neer op 225 euro per maand.

Artikelen

Fors hogere uitgaven zorgtoeslag in 2011

In 2011 keerde de overheid 4,7 miljard euro aan zorgtoeslag uit, bijna 0,9 miljard euro meer dan een jaar eerder. De toename hangt samen met de stijging van de standaardpremie voor de...

Artikelen

Tien procent minder onverzekerden tegen ziektekosten in 2010

Op 1 mei 2010 waren 136 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 10 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Toeslagen voor zorg en kinderopvang nemen verder toe

De overheid heeft in 2009 bijna 10 miljard euro uitgegeven aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is een half miljard meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Sociale uitkeringen blijven stijgen door vergrijzing

Hoewel de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen fors zijn gedaald, heeft de overheid in het eerste halfjaar van 2007 bijna 56 miljard euro uitgegeven aan sociale uitkeringen. Ten opzichte van...

Artikelen
Artikelen