Ruim een derde volwassenen ontving zorgtoeslag

In het kader van de Wet op de zorgtoeslag heeft de belastingdienst in 2006 aan ruim 38 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder een uitkering verstrekt. Daarmee was in totaal 2,4 miljard euro gemoeid.

4,9 miljoen ontvangers van een zorgtoeslag

In 2006 ontvingen 4,9 miljoen Nederlanders, een derde van de volwassenen,  een uitkering in de vorm van de zorgtoeslag. Per ontvanger werd gemiddeld 480 euro uitgekeerd. De zorgtoeslag was op jaarbasis minimaal 24 euro en maximaal 1 155 euro. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, dus hoe lager het (gezamenlijke) inkomen, hoe hoger de toeslag.

Ontvangers van een zorgtoeslag, 2006

Ontvangers van een zorgtoeslag, 2006

Met toeslagpartner gemiddeld 690 euro

Van de totale zorgtoeslag is bijna 1,3 miljard euro uitgekeerd aan 1,8 miljoen personen met een toeslagpartner. Deze ontvingen gemiddeld 690 euro. Het gemiddelde, gezamenlijke inkomen van ontvanger en toeslagpartner was 25,6 duizend euro.

Van de 2,4 miljard ging ongeveer 800 miljoen euro naar ontvangers jonger dan 65 jaar. Bij een gemiddeld gezamenlijk inkomen van 26,8 duizend euro kwam de gemiddelde, gezamenlijke zorgtoeslag uit op 620 euro. Van de groep ontvangers ouder dan 65 jaar met een toeslagpartner ontving een op de vier de maximale toeslag van 1 155 euro.

Hoogte ontvangen zorgtoeslag, 2006

Hoogte ontvangen zorgtoeslag, 2006

Ruim 3 miljoen ontvangers zonder toeslagpartner

De ruim 3 miljoen ontvangers zonder een toeslagpartner ontvingen gemiddeld 360 euro. Het gemiddelde inkomen van deze personen bedroeg 11,6 duizend euro. Ongeveer 1,3 miljoen waren jonger dan 30 jaar. Zij ontvingen gemiddeld 370 euro. Vier op de vijf ontvangers kregen de maximale toeslag van 403 euro.

Hoogte jaarinkomen van ontvangers van zorgtoeslag, 2006

Hoogte jaarinkomen van ontvangers van zorgtoeslag, 2006

80 procent van de ontvangers autochtoon

Van de 4,9 miljoen Nederlanders die een zorgtoeslag ontvingen, waren vier op de vijf autochtoon. Aan hen werd gemiddeld 480 euro uitgekeerd. Westerse allochtonen ontvingen hetzelfde bedrag.

Eén op de tien ontvangers van zorgtoeslag was van niet-westerse afkomst. Zij ontvingen gemiddeld 530 euro

Hans Kasperski en Peter Meuwissen