Fors hogere uitgaven zorgtoeslag in 2011

In 2011 keerde de overheid 4,7 miljard euro aan zorgtoeslag uit, bijna 0,9 miljard euro meer dan een jaar eerder. De toename hangt samen met de stijging van de standaardpremie voor de zorgverzekering. Ruim zes op de tien huishoudens ontvingen vorig jaar zorgtoeslag.

In 2011 bijna een kwart meer zorgtoeslag uitgekeerd

De uitgaven aan de zorgtoeslag waren in 2011 bijna een kwart hoger dan in 2010. Sinds de invoering van de zorgtoeslag in 2006 zijn de uitgaven jaarlijks toegenomen. In totaal stegen de uitgaven tussen 2006 en 2011 met bijna 90 procent

De oplopende kosten van de zorgtoeslag zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de stijging van de standaardpremie voor de zorgverzekering. Deze is van 2006 tot 2011 met 35 procent toegenomen van ruim 1 000 euro tot 1 375 euro per jaar. In 2011 was de premie op jaarbasis ruim 100 euro hoger dan in 2010. Dit werkt door in de uitgaven voor de zorgtoeslag. Inmiddels zijn er maatregelen  genomen om de stijgende uitgaven voor zorgtoeslag een halt toe te roepen.

Totaal uitgekeerde zorgtoeslag en standaardpremie zorgverzekering

Totaal uitgekeerde zorgtoeslag en standaardpremie zorgverzekering

Aandeel huishoudens met zorgtoeslag toegenomen

In 2011 ontvingen 4,6 miljoen huishoudens zorgtoeslag. Tussen 2006 en 2011 is het aandeel huishoudens met zorgtoeslag gegroeid van 56 procent naar ruim 60 procent. Ook de gemiddelde tegemoetkoming per huishouden nam toe. In 2006 ontving een huishouden met zorgtoeslag gemiddeld zo’n 550 euro, in 2011 was dat rond de 1 000 euro.

Huishoudens met zorgtoeslag

Huishoudens met zorgtoeslag

Negen op de tien huishoudens in laagste inkomensgroepen ontvangen toeslag

Van de huishoudens met de 30 procent laagste bruto-inkomens ontvingen negen op de tien zorgtoeslag. In de hoogste 30 procent inkomens waren dat er drie op de tien. Bij de hoogste inkomens wordt de zorgtoeslag doorgaans ontvangen door een inwonend meerderjarig kind dat hier door een laag eigen inkomen voor in aanmerking komt.

Huishoudens met zorgtoeslag naar inkomensgroep (bruto-inkomen), 2011*

Huishoudens met zorgtoeslag naar inkomensgroep (bruto-inkomen), 2011*

Arjan Neef en Wim Bos

Bron: StatLine,