Toeslagen voor zorg en kinderopvang nemen verder toe

De overheid heeft in 2009 bijna 10 miljard euro uitgegeven aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is een half miljard meer dan een jaar eerder. De stijging komt vooral door de toename van de zorg- en kinderopvangtoeslag.

Zorgtoeslag miljard euro hoger

In 2009 is 3,5 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. Dat is bijna 200 miljoen euro meer dan in 2008. Ruim 5 miljoen volwassenen ontvingen in 2009 deze tegemoetkoming. Sinds de introductie van de zorgtoeslag in 2006 zijn de uitgaven met 1 miljard euro toegenomen. Vooral in 2008 namen de uitgaven sterk toe, voornamelijk door de stijging van de nominale premie.

Kinderopvangtoeslag 10 procent gestegen

Ouders ontvingen in 2009 bijna 3 miljard euro overheidssteun voor kinderopvang, 10 procent meer dan een jaar eerder. Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 kunnen ouders aanspraak maken op deze inkomensafhankelijke toeslag.

Daarnaast zijn werkgevers vanaf 2007 verplicht bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang van werknemers. Hierdoor is kinderopvang voor veel ouders aantrekkelijker geworden en zijn de uitgaven voor kinderopvangtoeslag sterk gestegen. De werkgeversbijdrage wordt betaald aan de overheid en dekt ongeveer een kwart van de uitgekeerde kinderopvangtoeslag .

Zorg- en kinderopvangtoeslag 2006-2009

Zorg- en kinderopvangtoeslag 2006-2009

Bijna 10 miljard aan toeslagen

De overheid gaf in 2009 9,6 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen, een half miljard meer dan een jaar eerder. De stijging wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door toenamen van de zorg- en kinderopvangtoeslag.

De uitgekeerde huursubsidie is de laatste jaren vrij stabiel en bedraagt jaarlijks ruim 2 miljard euro. Het kindgebonden budget nam in 2009 met ruim 100 miljoen toe en vormt ongeveer 10 procent van de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen. Ruim twee derde van alle huishoudens ontvangt een of meerdere toeslagen.

Toeslagen, 2009

Toeslagen, 2009

Arjan Neef

Bron: Inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen