Tien procent minder onverzekerden tegen ziektekosten in 2010

  • 136 duizend personen niet verzekerd tegen ziektekosten
  • 20- tot 40-jarigen het vaakst onverzekerd
  • Bijna vier op de vijf onverzekerden is allochtoon
  • 244 duizend wanbetalers

Op 1 mei 2010 waren 136 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 10 procent minder dan een jaar eerder. In 2007-2009 lag het aantal onverzekerden steeds iets boven de 150 duizend personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aandeel onverzekerden onder de inwoners van Nederland is hiermee gedaald van 0,9 naar 0,8 procent. Bijna 60 procent van alle onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar. Zij zijn het vaakst onverzekerd, al is het aandeel onverzekerden onder hen wel harder gedaald dan gemiddeld. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Mannen zijn, evenals in voorgaande jaren, vaker onverzekerd dan vrouwen (1,0 procent tegenover 0,7 procent).

Het aandeel onverzekerden onder allochtonen is gedaald van 3,5 naar 3,2 procent en onder de autochtonen van 0,3 naar 0,2 procent. Bijna vier op de vijf onverzekerden is allochtoon. Het aantal onverzekerden onder Antillianen en Arubanen is met bijna 19 procent het sterkst gedaald.

Op 31 december 2010 waren er 244 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat 1,9 procent van de volwassen bevolking wanbetaler is. Dit is gemeten volgens een nieuwe definitie van wanbetaler zoals vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ruim 60 procent van de wanbetalers is man. Daarnaast is het aandeel wanbetalers onder de allochtonen groter dan onder de autochtonen, respectievelijk 4,1 en 1,3 procent. Vooral onder Antillianen en Arubanen is het aandeel hoog (13 procent). In totaal ontvangt 60 procent van de wanbetalers een zorgtoeslag.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.