Zorgpremie gemiddeld 225 euro per maand

Inclusief de premies voor eventuele aanvullende verzekeringen besteedden huishoudens in 2012 gemiddeld bijna 2 700 euro aan zorgpremie. Dat komt neer op 225 euro per maand.

Ouderen vaker aanvullend verzekerd

Ouderen zijn vaker aanvullend verzekerd dan jongeren. Zo was een op de vijf alleenstaanden jonger dan 65 jaar niet aanvullend verzekerd. Hierdoor betaalden zij maandelijks gemiddeld 15 euro minder dan oudere alleenstaanden. Ook paren met een 65-plusser als hoofdkostwinner betaalden meer dan jongere paren. Met gemiddeld 275 euro per maand was hun premie 20 euro hoger.

Voor paren met uitsluitend minderjarige kinderen was de zorgpremie ongeveer even hoog als voor paren zonder kinderen, omdat deze kinderen gratis meeverzekerd waren.

Gemiddelde maandelijkse zorgpremie naar samenstelling huishouden, 2012*

Gemiddelde maandelijkse zorgpremie naar samenstelling huishouden, 2012*

Zes van de tien huishoudens ontvingen zorgtoeslag in 2011

Om de zorgpremie betaalbaar te houden compenseert de overheid de huishoudens onder een bepaald inkomensniveau met de zorgtoeslag. In 2011 ontvingen zes op de tien huishoudens deze toeslag, gemiddeld rond de 1 000 euro. Dat komt neer op ongeveer 85 euro per maand.

Twee op de drie alleenstaanden ontvingen toen zorgtoeslag, ruim 700 euro op jaarbasis. Van de paren met uitsluitend minderjarige kinderen kreeg 40 procent zorgtoeslag. Huishoudens met inwonende meerderjarige kinderen ontvingen deze toeslag het vaakst, omdat meerderjarige kinderen zelf recht hebben op toeslag als ze een laag eigen inkomen hebben. Ruim negen op de tien huishoudens met minimaal één inwonend meerderjarig kind ontvingen zorgtoeslag in 2011.

Bart Huynen en Willem Wetzels

Bron: