(Onder)benutting toeslagen Maastricht, 2017

Het aantal huishoudens in Maastricht dat geen gebruikmaakt van toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

Hoeveel huishoudens uit de gemeente Maastricht die op basis van hun inkomen en vermogen recht op toeslagen hebben, maken daar ook gebruik van?

Voor de gemeente Maastricht is berekend hoeveel particuliere huishoudens in aanmerking komen voor toeslagen op grond van hun inkomen en vermogen. Dit is aangevuld met het aantal dat daadwerkelijk gebruik maakt van deze regelingen.