Financiële kengetallen zorginstellingen 2018

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2018 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).