Langdurige zorg vaker thuis

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
In 2018 maakten 278 duizend personen gebruik van zorg op grond van de Wet langdurige zorg, 5 procent meer dan bij de invoering van deze wet in 2015. Alleen het aantal cliënten met zorg thuis nam toe, het aantal cliënten met zorg en verblijf daalde juist licht. Dat maakt het CBS bekend op basis van voorlopige cijfers over 2018, ontleend aan de Monitor Langdurige Zorg.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben, komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan in een instelling zijn, of thuis, bijvoorbeeld in een aangepaste woning. Personen met een psychische stoornis en Wlz-zorg worden in dit artikel niet meegenomen. Het aantal Wlz-cliënten met zorg thuis was in 2018 23 procent hoger dan in 2015, het nam toe van 65 duizend naar 80 duizend. Een grotere groep ontvangt Wlz-zorg met verblijf in een instelling. De omvang van deze groep is met 198 duizend personen iets kleiner dan in 2015. Het aandeel cliënten dat de zorg thuis ontving, nam hiermee toe van 24 procent van alle cliënten in 2015, naar 29 procent in 2018.

Cliënten met langdurige zorg (Wlz)
JaarVerblijf in zorginstelling (x 1 000)Zorg thuis (x 1 000)
2015200,864,8
2016198,968,6
2017195,672,0
2018*198,479,7
*voorlopige cijfers

Meer zorg thuis bij verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening

De stijging van het aantal Wlz-cliënten dat zorg thuis krijgt, zit vooral bij cliënten met zorg voor een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische aandoening. Een psychogeriatrische aandoening is een aandoening aan de hersenen die verband heeft met ouderdom, zoals dementie. In 2018 kregen 46 duizend mensen met een verstandelijke handicap zorg thuis op grond van de Wlz, in 2015 waren dat er nog 37 duizend. Het aantal psychogeriatrische cliënten nam in die periode toe van 14 duizend tot 22 duizend.

Wlz-cliënten met zorg thuis
Aandoening2018* (x 1 000)2015 (x 1 000)
Verstandelijke handicap45,57037,480
Psychogeriatrische aandoening21,58514,240
Lichamelijke handicap11,93510,830
Somatische aandoening9,5858,220
Zintuiglijke handicap0,8500,660
*voorlopige cijfers

Vooral zwaardere zorg in verzorgings- en verpleeghuizen

In 2018 was 98 procent (118 duizend personen) van de Wlz-zorg in verzorgings- en verpleeghuizen een zwaardere vorm van zorg, in 2015 was dat nog 90 procent (110 duizend personen). Hieronder valt bijvoorbeeld wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Het aandeel van de lichtere vormen van zorg, zoals beschut wonen met begeleiding, neemt vanaf de invoering van de Wlz verder af. De personen die lichtere vormen van zorg nodig hebben, ontvangen die via de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning als zij niet in aanmerking komen voor zorg op grond van de Wlz.

Wlz-cliënten in verzorgings- en verpleeghuizen
JaarZware zorg (x 1 000)Lichte zorg (x 1 000)
2015110,512,1
2016113,48,0
2017114,15,0
2018*118,43,1
*voorlopige cijfers