Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen. De opbrengsten namen in 2017 sterker toe dan de kosten. Wel gaven zorginstellingen meer uit aan personeelskosten, waarbij vooral de uitgaven aan uitzendkrachten toenamen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bij de vier grootste zorgsectoren was het resultaat voor belastingen in 2017 hoger dan in 2016. In 2016 werd door een cao-aanpassing de onregelmatigheidstoeslag met terugwerkende kracht over een aantal jaren uitbetaald. Dit drukte het resultaat van zorginstellingen in 2016. Bij verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen was het verschil het grootst. Waar deze sector in 2016 nog een negatief resultaat van ruim 70 miljoen euro behaalde, was er in 2017 een positief resultaat van bijna 300 miljoen euro.

Resultaat voor belastingen per zorgsector
 2017 (mln euro)2016 (mln euro)2015 (mln euro)
Geestelijke gezondheidszorg872794
Gehandicaptenzorg219155214
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen284-7177
Ziekenhuizen476458555

Minder verliesgevende zorginstellingen

Waar in 2016 nog bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend was, was dit in 2017 bijna 1 op de 5. Bij verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen halveerde in 2017 het percentage verliesgevende instellingen ten opzichte van 2016. Ook in de sector gehandicaptenzorg en de sector geestelijke gezondheidszorg nam het percentage verliesgevende instellingen in 2017 af. In 2016 was juist voor deze drie sectoren het aantal verliesgevende instellingen opgelopen, mede als gevolg van de cao-aanpassing.

Verliesgevende instellingen per zorgsector
 2017 (%)2016 (%)2015 (%)
Geestelijke gezondheidszorg20,024,521,7
Gehandicaptenzorg15,317,011,9
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen20,939,530,2
Ziekenhuizen14,311,214,0

Meer uitgaven aan uitzendkrachten

De personeelskosten namen in 2017 bij de vier grootste zorgsectoren met gemiddeld 1,7 procent toe. Vooral uitgaven aan uitzendkrachten en overige inleen groeiden relatief sterk, met gemiddeld 15,8 procent. Het aandeel van deze uitgaven in de totale personeelskosten is in 2017 verder toegenomen naar gemiddeld 6,2 procent. De lonen en salarissen namen met gemiddeld 1,2 procent minder sterk toe dan in 2016, toen dit nog gemiddeld 3,4 procent was.

Aandeel kosten uitzendkrachten in totale personeelskosten per zorgsector
 2017 (%)2016 (%)2015 (%)
Geestelijke gezondheidszorg6,15,24,6
Gehandicaptenzorg6,35,44,8
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen7,16,15,7
Ziekenhuizen5,34,94,7

Investeringen nemen bij meeste sectoren toe

De afgelopen jaren waren zorginstellingen terughoudend met investeren. In de ziekenhuissector zette die trend in 2017 door en daalden de investeringen met ruim 350 miljoen euro. Bij de andere sectoren namen de uitgaven aan investeringen in 2017 echter toe. In alle vier de sectoren namen de eigen gelden (liquide middelen) af. Volgens Intrakoop wijst dit erop dat investeringen relatief vaak uit eigen middelen worden betaald.

Investeringen per zorgsector
 2017 (mln euro)2016 (mln euro)2015 (mln euro)
Geestelijke gezondheidszorg166146166
Gehandicaptenzorg610509514
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen9268691144
Ziekenhuizen179621642192