Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:zonnepanelen
23 resultaten voor keyword:zonnepanelen
Artikelen
Artikelen

Zonnepanelen automatisch detecteren met luchtfoto’s

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare energiebron. In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht dat het CBS uitvoert om de aantallen en de locaties van zonnepanelen met behulp van deep...

Overig

Deep learning voor de detectie van zonnepanelen

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare bron. CBS doet daarom in verschillende projecten onderzoek waarmee we de schatting van de totale opgewerkte zonnestroom in Nederland kunnen verbeteren.

Overig

Datakamp Den Haag, 2019

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Cijfers

Zonnestroom naar sector, 2016

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Cijfers

Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2017

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2017

Cijfers

Zonnestroom naar sector, 2015

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Cijfers

Zonnestroom naar type aansluiting en sector, 2013-2017

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Cijfers

Zonnestroom in Nederland groeit langzaam

n 2008 is er in Nederland 4,4 megawatt vermogen aan zonnepanelen bijgeplaatst. Dat was in de jaren daarvoor ongeveer 1,5 megawatt per jaar.

Artikelen

Detectie zonnepanelen regionaal

Vervolgonderzoek detectie zonnepanelen door het CBS en het Kadaster.

Cijfers

Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2016

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Cijfers

4,5 procent minder elektriciteitsverbruik per bewoner

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Artikelen

Innovatieve methode voor het schatten van de opbrengst van zonnestroom

Innovatieve methode voor het schatten van de opbrengst van zonnestroom

Overig

Sterke toename van zonnepanelen

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor.

Artikelen
Artikelen

Een meestervervalser helpt bij het herkennen van zonnepanelen

Het bepalen van het aantal innovatieve bedrijven in een land is een uitdagende taak.

Overig

Verbreding op een kwart van de boerderijen

In 2013 waren er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding en sinds 2010 is dit redelijk stabiel....

Artikelen

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Meer nieuwe zonnepanelen dan eerder gedacht

In 2011 is er een kleine 60 megawatt aan panelen voor zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit de definitieve cijfers 2011 van het CBS. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 40 megawatt die het CBS...

Artikelen

Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen. Het totaal opgesteld vermogen groeide met 2 265 megawatt naar 6 874 megawatt, een toename van...

Artikelen

Zon zorgt voor 0,2 procent van stroom

In mei van dit jaar publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over het in 2012 bijgeplaatst vermogen van zonnepanelen. Dat was 195 MW. Het nu definitieve cijfer is dus ruim 10 procent hoger.

Artikelen