Zonnestroom naar sector, 2016

Tabel met het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen naar sector in 2016.
In de tabel worden de volgende sectoren onderscheiden: energiebedrijven, industrie, bouwnijverheid, diensten, landbouw en huishoudens.