Zonnestroom in Nederland groeit langzaam

In 2008 is er in Nederland 4,4 megawatt vermogen aan zonnepanelen bijgeplaatst. Dat was in de jaren daarvoor ongeveer 1,5 megawatt per jaar. Ook de handel in en productie van zonnestroomsystemen in Nederland is gegroeid.

Nieuw geplaatste zonnestroomsystemen in Nederland

Nieuw geplaatste zonnestroomsystemen in Nederland

Zonnestroom afhankelijk van subsidies

Per 1 april 2008 is een nieuwe subsidieregeling voor zonnestroomsystemen in Nederland van start gegaan. Binnen deze regeling was er in 2008 uiteindelijk budget voor ongeveer 18 megawatt aan zonnestroomsystemen.

Nagenoeg het gehele budget is toegekend door SenterNovem. In 2008 is echter nog maar een beperkt deel van het toegekende vermogen daadwerkelijk geplaatst.

Nederland in Europa onopvallend

Binnen Europa voeren Spanje en Duitsland, met respectievelijk 2 671 en 1 505 megawatt bijgeplaatst vermogen in 2008, de ranglijst aan. België bevindt zich met 50 megawatt bijgeplaatst vermogen in een groepje van vijf daaropvolgende landen. Met 4,4 megawatt staat Nederland op de negende plaats.

In totaal staat er eind 2008 in Europa 9,5 duizend megawatt opgesteld. Ook in die ranglijst staan Duitsland en Spanje, met respectievelijk 5 351 en 3 405 megawatt, bovenaan. Nederland staat met een totaal vermogen van 57 megawatt op de zevende plaats.

Bijgeplaatst vermogen zonnestroomsystemen in Europa, 2008 (MW)

Bijgeplaatst vermogen zonnestroomsystemen in Europa, 2008

Bijgeplaatst vermogen zonnestroomsystemen overig Europa, 2008 (MW)

Bijgeplaatst vermogen zonnestroomsystemen overig uitgesplitst

Nederlandse handel en productie sterk gegroeid

De omzet en werkgelegenheid in de handel en de productie van zonnestroomsystemen in Nederland is in 2008 opnieuw gestegen. De omzet steeg van 252 miljoen euro in 2007 naar 382 miljoen euro in 2008. De werkgelegenheid steeg met 37 procent naar ruim 550 arbeidsjaren. Deze stijgingen zijn het gevolg van de toegenomen import en export van zonnepanelen. Ook zijn er meer onderdelen voor zonnepanelen gemaakt en geëxporteerd.

Ontwikkeling bedrijfstak zonnestroomsystemen

Ontwikkeling bedrijfstak zonnestroomsystemen

Marco Wilmer en Reinoud Segers

Bronnen:
• StatLine, Zonnestroomsystemen
• EurObserv’er, Photovoltaïc Barometer