Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2017

Deze tabel bevat het vermogen van zonnestroom-installaties per gemeente, uitgesplitst naar woningen en bedrijven.
Deze tabel is een eerste resultaat uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van een consortium van 40 gemeenten en Netbeheer Nederland. De statistiek is gemaakt op basis van het Productie-installatieregister (PIR) van de netbeheerders, zonnestroom data van CertiQ en bestanden die het CBS gebruikt voor statistieken uit de klantenbestanden uit de netbedrijven. Het CBS is van plan om komende maanden nog meer data bij het onderzoek te betrekken (o.a. data van de belastingdienst over de BTW teruggave), waarmee de statistiek nog wat nauwkeuriger kan worden. Deze cijfers zullen daarom nog wat worden bijgesteld. De cijfers in deze tabel zijn ook nog niet volledig consistent met de cijfers over zonnestroom in de officiële statistiek hernieuwbare energie. Als het onderzoek is afgerond zullen we helder maken hoe en wanneer de resultaten zullen doorwerken in de statistiek hernieuwbare energie op StatLine.