Sterke toename van zonnepanelen

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor. De productie van zonnestroom nam als gevolg van deze uitbreiding toe tot 90 miljoen kWh in 2011. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt.

Zonnestroom klein binnen totaal elektriciteitsverbruik

De productie van zonnestroom nam in 2011 toe tot 90 miljoen kWh. Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 28 duizend huishoudens.

Vermogen zonnepanelen en productie van zonnestroom

Vermogen zonnepanelen en productie van zonnestroom

Nederland in Europese achterhoede

In enkele Europese landen is zonnestroom veel belangrijker dan in Nederland. In Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië was de bijdrage van zonnestroom aan de elektriciteitsvoorziening in 2011 ongeveer 3 procent. Deze landen zijn ruimhartiger met subsidies. België zat op het EU-gemiddelde van 1,4 procent. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en nog tien andere EU-landen was de productie van zonnestroom minder dan 0,1 procent van het totale verbruik van elektriciteit.

Aandeel zonnestroom in totale energieverbuik in EU

Aandeel zonnestroom in totale energieverbuik in EU

Investering sneller terugverdiend

De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald doordat producenten erin geslaagd zijn hun kosten omlaag te brengen. Daarnaast staat de prijs onder druk door invoer van goedkope panelen uit China. Als gevolg van de prijsdalingen is een investering in zonnestroom door particulieren en bedrijven sneller terugverdiend. Kleinverbruikers mogen de produceerde zonnestroom bovendien aftrekken van het eigen elektriciteitsverbruik en betalen daardoor minder energiebelasting.

Subsidies spelen belangrijke rol

Zonnestroom wordt ondersteund met subsidies. In 2011 was de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) de belangrijkste subsidie voor nieuwe zonnepanelen in Nederland. Ongeveer de helft van de nieuwe panelen is geplaatst met een SDE-subsidie. In 2011 werd 7 miljoen euro aan SDE-subsidie voor zonnestroom uitgekeerd. Ter vergelijking, in Duitsland werd ongeveer 7 miljard euro aan subsidies verstrekt.

Reinoud Segers en Senne Janssen

Bronnen: