Bijgeplaatste zonnestroom

Het CBS baseert zich voor de cijfers over de bijgeplaatste zonnepanelen op informatie van leveranciers van zonnepanelen. Dit zijn bijna altijd bedrijven die zonnepanelen importeren. Begin 2012 heeft het CBS een enquête gestuurd aan ruim 100 mogelijke leveranciers van zonnepanelen met de vraag hoeveel panelen ze op de Nederlandse markt hebben afgezet. Resultaten uit deze enquête zijn gebruikt voor de voorlopige cijfers over 2011.

In de loop van 2012 bleek, vooral op basis van informatie van Polder PV, dat er veel meer (mogelijke) leveranciers zijn in de zich snel ontwikkelende markt. Al deze mogelijke leveranciers zijn in de herfst van 2012 benaderd met de vraag of ze zelf importeerden en hoeveel ze in 2011 op de Nederlandse markt hebben afgezet. Het bleek dat deze nieuwe leveranciers ongeveer 15 megawatt hadden afgezet in Nederland. Dat heeft geleid tot eerder genoemde bijstelling van 43 naar 58 megawatt aan bijgeplaatste panelen in 2011.