Zoekresultaten

81 resultaten voor keyword:wederuitvoer
81 resultaten voor keyword:wederuitvoer

Pagina 1 van 4

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers

Wederuitvoer in 2022 groter dan export van Nederlandse makelij

Nederland exporteerde in 2022 voor 731,4 miljard euro aan goederen, waarvan 368,3 miljard euro wederuitvoer betrof. Dat zijn goederen die oorspronkelijk zijn ingevoerd en vervolgens bijna onveranderd...

Artikelen

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Internationale goederenstromen 2018

Rapportage over de internationale goederenstromen van en naar Nederland in 2018.

Artikelen

60 procent van aangevoerde goederen verlaat Nederland weer

In 2018 ontving Nederland 628 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland, 0,4 procent meer dan in 2017.

Artikelen

Export landbouwgoederen stijgt naar recordwaarde

De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit.

Artikelen

Handelstekort met VS door wederuitvoerstromen

Nederland had in 2016 een goederenhandelstekort van 12 miljard euro als het gaat om de handel met de VS. Nederland importeerde dus meer goederen dan het exporteerde. Het handelstekort is grotendeels...

Artikelen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

30 procent staalexport naar Duitsland

Duitsland met afstand de grootste afnemer van door Nederland uitgevoerd staal.

Artikelen

Smartphone meest ingevoerde hightechproduct

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones in.

Artikelen

Uitvoerwaarde boter overtreft die van margarine

Nederland voerde in 2016 voor 713 miljoen euro aan roomboter uit.

Artikelen

Nederland tweede avocado-importeur ter wereld

Nederland importeerde in 2016 voor een recordbedrag van 433 miljoen euro aan avocado’s.

Artikelen

Handelsoverschot zonder wederuitvoer 20 miljard lager

Nederland had in 2016 een goederenhandelsoverschot van 52 miljard euro.

Artikelen

Helft aangevoerde goederen verlaat Nederland weer

Ontwikkeling goederenstromen van en naar Nederland in 2015: invoer, uitvoer, doorvoer, wederuitvoer.

Artikelen

Bijdrage wederuitvoer aan bbp in 20 jaar verdubbeld

De bijdrage van wederuitvoer van goederen aan het bruto binnenlands product (bbp)

Artikelen

Olieproducten met afstand meest uitgevoerde goederen

Geraffineerde aardolieproducten zoals benzine, diesel en stookolie zijn met afstand de meest uitgevoerde goederen.

Artikelen

Meer dan helft internationaal transport is doorvoer of wederuitvoer

Meer dan de helft van de goederen die Nederland binnenkomen wordt doorgevoerd of wederuitgevoerd. Bij wederuitvoer worden de goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt vaak nog een minimale...

Artikelen

Nederlands product steeds populairder buiten de EU

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de EU is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

Artikelen
Artikelen

Export naar EU-landen goed voor ruim een vijfde bbp én werkgelegenheid

In 2013 leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland 140 miljard euro op. Deze export ging gepaard met 1,4 miljoen voltijdsbanen. Dat is een vijfde van het Nederlandse bbp en...

Artikelen

Factsheet  Export en investeringen, 2014

Feiten en grafieken over de export en investeringen van Nederland. De factsheet geeft vooral aan welke positie Nederland inneemt in de Europese Unie.

Artikelen

Conjunctuurbeeld is al sinds het voorjaar stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari 2015 vrijwel hetzelfde als in december. Het economisch herstel blijft broos.

Artikelen

Waarde export krimpt fractie in 2014

In de eerste tien maanden van 2014 was de waarde van de goederenexport 0,25 procent lager dan dezelfde periode van 2013. Vooral de lagere afzetprijzen speelden hier een rol.

Artikelen