Olieproducten met afstand meest uitgevoerde goederen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Geraffineerde aardolieproducten zoals benzine, diesel en stookolie zijn met afstand de meest uitgevoerde goederen vanuit Nederland en belangrijker dan tien jaar geleden. Gespecialiseerde machines, zoals chipmachines, en bereide voedingsmiddelen, zoals babymelkpoeder, zijn ook belangrijker geworden voor de Nederlandse export en behoren nu ook tot de meest uitgevoerde goederen in termen van exportwaarde. Dat meldt CBS.

In vergelijking met tien jaar geleden is de exportwaarde van geraffineerde aardolieproducten gestegen van 20 tot 38 miljard euro, ondanks een vergelijkbare prijs voor aardolie in 2005. In 2013 bedroeg deze waarde zelfs 57 miljard euro, door een veel hogere olieprijs. Ongeveer twee derde van de aardolieproducten is van Nederlandse makelij en ongeveer een derde betreft wederuitvoer. Het aandeel van aardolieproducten in de totale exportwaarde groeide van 7 tot 9 procent.

Meest uitgevoerde \'Nederlandse goederen\' (voornamelijk van Nederlandse makelij)
 

Aardgas en bloemen zijn traditioneel belangrijke exportgoederen van voornamelijk Nederlandse makelij, maar zijn wel minder belangrijk geworden voor de Nederlandse export. In vergelijking met 2005 zijn gespecialiseerde machines en bereide voedingsmiddelen juist veel belangrijker voor Nederland geworden. Dit heeft vooral te maken met een sterke opkomst van machines voor het vervaardigen van computerchips en een forse exportgroei van babymelkpoeder. Het aandeel van gespecialiseerde machines verviervoudigde van 0,5 tot 2 procent en het aandeel van bereide voedingsmiddelen nam toe van 0,8 tot 1,4 procent.

Sigaretten zijn daarentegen veel minder belangrijk geworden als Nederlands exportproduct. Het aandeel van tabaksfabrikaten in de export daalde in tien jaar tijd van 1,2 tot 0,4 procent. Dit hangt mede samen met de sluiting van een grote tabaksfabriek in 2014.

Veel wederuitvoer van farmacie en high-tech

Er zijn ook veel exportproducten die voornamelijk buiten Nederland worden geproduceerd en na een eventuele korte bewerking in Nederland terechtkomen in andere landen, de zogenaamde wederuitvoer. De meeste uitvoer betreft hier farmaceutische producten (zoals medicijnen en vaccins) en high-techproducten (zoals smart phones, computers, kantoormachines en computeronderdelen). Het aandeel van telecommunicatietoestellen, farmaceutische producten en kantoormachines in de totale export is in tien jaar tijd sterk toegenomen. Het aandeel van computers en computeronderdelen is juist fors afgenomen.

Meest uitgevoerde \'wederuitvoergoederen\' (voornamelijk van buitenlandse makelij)
 

Hoe uniek is de Nederlandse export?

Zijn olieproducten en gespecialiseerde machines ook typisch Nederlandse exportproducten, of staan die producten in veel Europese landen bovenaan de exportlijst? Dat kan worden bekeken door het Nederlandse exportpakket te vergelijken met dat van andere EU-landen en berekening van de zogeheten Balassa-index.

Uit deze index blijkt dat Nederland ruim acht keer meer gespecialiseerd is in de export van bloemen en planten dan de andere EU-landen. Bij de typische wederuitvoergoederen is Nederland met name gespecialiseerd in de export van computeronderdelen. In de export van farmacie is Nederland juist minder gespecialiseerd dan gemiddeld in de EU.

Exportspecialisatie t.o.v. EU-28 (Balassa-index), januari t/m november 2015