Handelsoverschot zonder wederuitvoer 20 miljard lager

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte
Nederland had in 2016 een goederenhandelsoverschot van 52 miljard euro. Zonder de aanzienlijke wederuitvoerstromen is het overschot zo’n 20 miljard euro lager. Aan het wederuitvoeren van goederen verdient Nederland relatief weinig, waardoor het overschot niet zo lucratief is als op het eerste gezicht lijkt. Dit blijkt uit een nieuwe statistische analyse van het CBS, op basis van recente cijfers over het jaar 2016 en data van voorgaande jaren.

Nederland verdient niet evenveel aan elke euro goederenexport. Per euro exportwaarde verdient Nederland ongeveer 11 cent aan wederuitvoer. De uitvoer van producten van Nederlandse makelij levert Nederland ongeveer 57 eurocent per euro exportwaarde op.

Bij zowel de in- als de uitvoer heeft 44 procent van de handelswaarde betrekking op wederuitvoer. Ruim de helft van de invoer is namelijk invoer voor de Nederlandse markt en bij de export is ruim de helft uitvoer van Nederlandse makelij. Daardoor komt het goederenhandelsoverschot na correctie voor wederuitvoer lager uit.

Wederuitvoer wil zeggen dat Nederland goederen importeert die in het buitenland zijn gemaakt, eventueel licht bewerkt en vervolgens exporteert. De bijdrage van de wederuitvoer aan het bbp was in 2015 bijna 4 procent. Bij de uitvoer van Nederlandse makelij was dat bijna 17 procent.

Nederlandse goederenhandel, 2016
 Met wederuitvoerZonder wederuitvoer
Invoer380,5211,4
Uitvoer432,5243,4
Handelsbalans52,131,9

Handelsoverschot met Europese landen

Een belangrijk deel van de Nederlandse invoer uit Azië of Amerika gaat via Nederland door naar het Europese achterland. Denk bijvoorbeeld aan tablets of telefoons die uit Azië komen en via tussenstation Nederland in Duitsland of Frankrijk terechtkomen. Na correctie voor wederuitvoer daalt zowel de import uit Azië en Amerika als de export naar Europa daarmee aanzienlijk.

Het resultaat is dat het Nederlandse handelsoverschot met Europa een stuk kleiner is zonder wederuitvoer en dat de Nederlandse handelstekorten met Amerika en Azië zelfs geheel verdwijnen. Inclusief wederuitvoer is het handelsoverschot met Europese landen 101 miljard euro, exclusief 27 miljard euro.

Wederuitvoer speelt ook een grote rol in de handel met eurolanden. Zo is bijvoorbeeld het Nederlandse handelsoverschot met Spanje 5,6 miljard met en 1,7 miljard euro zonder wederuitvoer. Ook de handelsoverschotten met andere Zuid-Europese eurolanden zijn fors lager na correctie voor wederuitvoer.

Nederlandse goederenhandelsbalans naar regio, 2016
 Met wederuitvoerZonder wederuitvoer
Totaal52,131,9
Europa100,726,8
w.v. eurozone77,520,5
Amerika-14,81,2
Azië-38,21,2

Netto handelsoverschot wel hard gegroeid

Het totale Nederlandse handelsoverschot is tussen 2006 en 2016 gegroeid van 33,6 naar 52,1 miljard euro; een toename van 55 procent. Zonder wederuitvoer groeide het handelsoverschot in die periode met 79 procent. Producten van Nederlandse makelij die voor een sterk groeiend netto handelsoverschot hebben gezorgd zijn bijvoorbeeld landbouwgoederen en chipmachines.

Het netto overschot (zonder wederuitvoer) dat voortkomt uit uitvoer van Nederlandse makelij en invoer voor de Nederlandse markt steeg van 17,9 miljard in 2006 tot 31,9 miljard euro in 2016. Dit is een grotere groei dan bij het handelsoverschot dat voorkomt uit enkel wederuitvoer. Dit saldo nam in tien jaar toe met 28 procent: van 15,7 tot 20,1 miljard euro.

Ontwikkeling Nederlands goederenhandelsoverschot
 Handelssaldo zonder wederuitvoerHandelssaldo alleen wederuitvoerHandelssaldo met wederuitvoer
200617,915,733,6
200721,718,540,2
200816,717,834,6
200919,415,935,3
20102019,639,6
201123,321,144,4
201217,922,440,3
201324,122,646,8
2014292251
201525,718,444,1
20163220,152,1