Bijdrage wederuitvoer aan bbp in 20 jaar verdubbeld

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte
Het belang van de wederuitvoer van goederen voor de Nederlandse economie is in de afgelopen decennia toegenomen. De bijdrage van de wederuitvoer aan het bruto binnenlands product (bbp) is in twintig jaar bijna verdubbeld en ging van 2,0 naar 3,8 procent. De wederuitvoer is de afgelopen twintig jaar sterker gegroeid dan de export van Nederlands product. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/6b4df54f722e4b5ab2292a554022f333] 

Bij wederuitvoer gaat het om goederen die door een Nederlandse ingezetene worden ingevoerd en in vrijwel onbewerkte staat weer worden uitgevoerd. De goederen zijn dus niet van Nederlandse makelij. Toch verdient Nederland hier geld aan: bijvoorbeeld aan het verhandelen, het (anders) verpakken, de opslag en het transport van deze goederen. Aan de totale wederuitvoer ter waarde van 230 miljard euro in 2015 hield Nederland een bedrag van 26 miljard euro over.

De toegevoegde waarde per euro wederuitvoer was dus 11 cent. Per euro wordt logischerwijs minder verdiend aan wederuitvoer dan aan de uitvoer van producten van eigen makelij. Aan de export van goederen van eigen makelij verdiende Nederland 57 cent per euro in 2015.

Bijdrage van wederuitvoer van goederen aan bbp
 Bijdrage
19951,96
19962,21
19972,49
19982,43
19992,56
20002,7
20012,61
20022,61
20032,59
20042,73
20052,91
20063,02
20073,14
20083,15
20092,93
20103,28
20113,44
20123,58
20133,68
20143,74
20153,81

Wederuitvoer sterker toegenomen dan export Nederlands product

De wederuitvoerstromen zijn in de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. In 2015 was de waarde van de wederuitvoer ruim vier keer zo groot als in 1995. De uitvoerwaarde van Nederlands product verdubbelde ten opzichte van 1995, en kwam in 2015 uit op bijna 200 miljard euro. Het aandeel van wederuitvoer in de Nederlandse goederenuitvoer is hiermee toegenomen van 36 procent in 1995 naar 54 procent in 2015.

Exportwaarde goederen
 Nederlandse productenWederuitvoer
199596,453,6
1996100,256
199710866,9
1998110,672,2
199911579,6
2000135102,1
2001135,8104,1
2002135,898,7
2003133,7103,3
2004141,8122,1
2005153,4136,6
2006166,9158
2007176,2172,1
2008182,2185,8
2009149155,2
2010171,5188,8
2011193,6205,1
2012203222,4
2013204,2223,2
2014203,6226,1
2015197,7229,7

Groothandel verdient het meest aan wederuitvoer

De bedrijfstak die veruit de meeste garen spint bij wederuitvoer is de groothandel. In deze bedrijfstak wordt met een bedrag van 13,5 miljard euro ruim de helft van de toegevoegde waarde van de wederuitvoer verdiend. Andere bedrijfstakken die geld verdienen aan wederuitvoer zijn bijvoorbeeld het vervoer over land (1,4 miljard), holdings en managementadviesbureaus (1 miljard) en opslag en dienstverlening voor vervoer (0,9 miljard). De bedrijfstak holdings en managementadviesbureaus doet zelf niet aan wederuitvoer, maar pikt indirect, als toeleverancier aan de groothandel, toch een flink graantje mee. Ten opzichte van 1995 is alleen de IT-dienstverlening nieuw in de top-10 van bedrijfstakken met de hoogste verdiensten aan wederuitvoer.

Bij wederuitvoer gaat het vooral om machines en vervoersmaterieel, chemische producten en gefabriceerde goederen naar landen binnen de Europese Unie. Het meeste verdient Nederland aan de wederuitvoer naar Duitsland (6,5 miljard), het Verenigd Koninkrijk (2,8 miljard), België (2,6 miljard) en Frankrijk (2,5 miljard). Het eerste land buiten de EU is de Verenigde Staten op plek tien, aan de wederuitvoer naar dat land verdient Nederland 600 miljoen euro.

Verdiensten aan wederuitvoer van goederen
 Toegevoegde waarde
Groothandel en
handelsbemiddeling
13,5
Vervoer over land1,4
Holdings en
managementadvies
1
Opslag, dienstverlening
voor vervoer
0,9
Autohandel en
-reparatie
0,8
Uitzendbureaus
en arbeidsbemiddeling
0,7
Detailhandel 0,5
IT-dienstverlening0,5
Bankwezen0,4
Juridische diensten en
administratie
0,4