Meer dan helft internationaal transport is doorvoer of wederuitvoer

© ANP

Meer dan de helft van de goederen die Nederland binnenkomen wordt doorgevoerd of wederuitgevoerd. Bij wederuitvoer worden de goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt vaak nog een minimale bewerking gedaan. Bij doorvoer blijven de goederen in buitenlandse handen. In 2014 kwam er 591 miljard kilo goederen ons land binnen. Daarvan werd 34 procent doorgevoerd en 20 procent wederuitgevoerd. Dit meldt CBS.

Gemeten in euro’s is de waarde van doorvoer en wederuitvoer nog groter. De doorvoer was goed voor 39 procent, de wederuitvoer voor 27 procent van de inkomende stroom. Doorvoer en wederuitvoer zijn tezamen dus goed voor twee derde van de waarde van het totaal aan goederen dan Nederland binnenkwam, in totaal 625 miljard euro. Het resterende, derde deel was bestemd voor binnenlandse consumptie of verwerking door Nederlandse bedrijven.

De stroom goederen die ons land uitgaat bevat naast doorgevoerde of wederuitgevoerde goederen natuurlijk ook in Nederland gemaakte producten. In waarde gaat het daarbij om een derde deel van de uitgevoerde goederen.

Bij de doorvoer en vooral de wederuitvoer is de waarde van de uitgaande stroom iets groter dan die van de ingaande stroom. Bij de wederuitvoer komt dat door de kleine bewerking die de goederen in Nederland hebben ondergaan. Het gaat hierbij om het opnieuw verpakken van goederen, het toevoegen van een handleiding, het verdunnen van vloeistoffen en het verlagen van de temperatuur voor de houdbaarheid.stroomschema gewicht

stroomschema geld

Vooral kolen en ertsen door ons land vervoerd

Het brutogewicht van de doorvoer wordt gedomineerd door kolen, ertsen, aardolie(-producten) en aardgas: samen vormen ze bijna twee derde van het totale gewicht aan doorgevoerde goederen. Met name de grote hoeveelheid kolen en erts is typerend voor de doorvoer. Van alle inkomende kolen en erts is maar een bescheiden deel bestemd voor binnenlands verbruik of de wederuitvoer.

Een blik op de waarde van de inkomende goederenstromen levert een ander beeld op: voertuigen, machines en stukgoederen zijn dan veel relevanter. Deze vertegenwoordigen 60 procent van de waarde van de doorgevoerde goederen.

Inkomende goederenstromen naar productgroep, 2014

Wederuitvoer is stroom met duurste producten

Van alle grensoverschrijdende goederenstromen bevat de wederuitvoer met een gemiddelde waarde van 1,82 euro per kg de duurste producten. Daarna volgt de uitgaande doorvoer (1,28), de uitvoer van Nederlands product (1,10) en de invoer voor binnenlands gebruik (0,76). Deze verschillen hebben te maken met de goederensamenstelling van de stromen en met waardevermeerdering als gevolg van productbewerkingen in Nederland.

Waarde per kg van de goederenstromen, 2014