Zoekresultaten

41 resultaten voor keyword:warmte
41 resultaten voor keyword:warmte

Pagina 1 van 2

Artikelen

Recordaantal zonneboilers geplaatst

Vorig jaar zijn in Nederland ruim 11 duizend zonneboilers bijgeplaatst. Dit is het hoogste aantal ooit.

Artikelen

Warmteleveringen gebouwde omgeving

Pilotonderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de warmteleveringen aan de gebouwde omgeving.

Cijfers
Artikelen

Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Publicaties

Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2016

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

Cijfers

Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2015

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Cijfers

District Heating rapportage Eurostat/EED

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

Cijfers

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans

In dit artikel wordt aangegeven hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS. Daarbij wordt het energieverbruik afgezet tegen het verbruik voor drie andere...

Artikelen

Warmtemonitor 2019

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse 2017-2019.

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2010

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2010 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2010. Aan bod komt de productie en...

Publicaties

Brandstofverbruik en CO2-emissie binnen ETS 2016

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Cijfers
Artikelen

Revisie tijdreeksen energie, 1900 tot en met 1994

In het verleden zijn de cijfers van de fysieke energiestatistieken enkele malen herzien vanwege andere methodologische keuzen en verbeterd statistisch grondmateriaal. Al deze herzieningen zijn...

Artikelen

Warmtemonitor 2017

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Houtkachels voor warmte (> 18 kW), classificatie, betrouwbaarheid en uitsplitsingen

Het artikel behandelt de classificatie van houtkachels en geeft informatie over de betrouwbaarheid. Tevens worden uitsplistingen gegeven naar bouwjaar, vermogensklasse en sector.

Artikelen

Verkoop warmtepompen blijft groeien

De verkoop van warmtepompen is in 2008 opnieuw flink gestegen. De verwarmingscapaciteit van de verkochte warmtepompen was 30 procent groter dan in 2007. Ook in de jaren daarvoor steeg de verkoop...

Artikelen

Belang hernieuwbare energie in 2013 niet toegenomen

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is evenveel als in 2012.

Artikelen

Aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk gebleven

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 was 4,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de 4,3 procent uit 2011.

Artikelen

Warmtekracht wint terrein

In 2008 is in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh. Deze toename is vooral geproduceerd met warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Artikelen

Duurzame energie in Europa groeit langzaam

Energy Magazine, nummer 1, januari 2008

Artikelen
Artikelen