Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:warmte
31 resultaten voor keyword:warmte

Pagina 1 van 2

Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022

Tabellen over het finaal energieverbruik voor warmte.

Cijfers

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Cijfers

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Cijfers

Warmtemonitor 2019

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Warmtemonitor 2017

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Artikelen

Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Publicaties

Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld

De productie van aardwarmte en bodemenergie is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014.

Artikelen

Afbakening energiesector voor de NEV2014

In dit achtergronddocument wordt beschreven hoe de energiesector is afgebakend en welke activiteiten hiertoe behoren.

Artikelen

Belang hernieuwbare energie in 2013 niet toegenomen

In 2013 maakte hernieuwbare energie 4,5 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is evenveel als in 2012.

Artikelen
Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2012

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012.

Publicaties

Aandeel hernieuwbare energie vrijwel gelijk gebleven

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 was 4,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de 4,3 procent uit 2011.

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2011

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2011 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2011.

Publicaties

Co-vergisting van dierlijke mest 2006-2011

Co-vergisting van dierlijke mest is sterk gegroeid in de periode 2006-2010. Momenteel zijn ongeveer 90 bedrijven actief die één of meer vergisters exploiteren. De input van de vergisters bestaat voor...

Artikelen

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans, update 2010

Om warmte te produceren is energie nodig. In dit artikel staat hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS.

Artikelen

Hernieuwbare energie in Nederland 2010

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2010 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2010. Aan bod komt de productie en...

Publicaties

Recordaantal zonneboilers geplaatst

Vorig jaar zijn in Nederland ruim 11 duizend zonneboilers bijgeplaatst. Dit is het hoogste aantal ooit.

Artikelen

Warmtekracht wint terrein

In 2008 is in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh. Deze toename is vooral geproduceerd met warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Artikelen

Verkoop warmtepompen blijft groeien

De verkoop van warmtepompen is in 2008 opnieuw flink gestegen. De verwarmingscapaciteit van de verkochte warmtepompen was 30 procent groter dan in 2007. Ook in de jaren daarvoor steeg de verkoop...

Artikelen
Artikelen

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans

In dit artikel wordt aangegeven hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS. Daarbij wordt het energieverbruik afgezet tegen het verbruik voor drie andere...

Artikelen

Revisie tijdreeksen energie, 1900 tot en met 1994

In het verleden zijn de cijfers van de fysieke energiestatistieken enkele malen herzien vanwege andere methodologische keuzen en verbeterd statistisch grondmateriaal. Al deze herzieningen zijn...

Artikelen

Duurzame energie in Europa groeit langzaam

Energy Magazine, nummer 1, januari 2008

Artikelen

Elektriciteitsproductie weer gedaald in 2006

Energy Magazine, september 2007

Artikelen