Duurzame energie 2006 - toelichting bij nader voorlopige cijfers

Dit artikel geeft een toelichting bij de nader voorlopige cijfers 2006 over duurzame energie. Bij alle bronnen en technieken wordt kort ingegaan op inhoudelijke ontwikkelingen en wordt een indicatie gegeven van de betrouwbaarheid.