Verkoop warmtepompen blijft groeien

De verkoop van warmtepompen is in 2008 opnieuw flink gestegen. De verwarmingscapaciteit van de verkochte warmtepompen was 30 procent groter dan in 2007. Ook in de jaren daarvoor steeg de verkoop steeds met enkele tientallen procenten.

Meeste warmtepompen voor utiliteitsgebouwen

De meeste warmtepompen werden geplaatst in utiliteitsgebouwen, zoals kantoren en fabrieken, en in kassen. In 2008 ging het om ruim 10 duizend warmtepompen die goed waren voor 80 procent van de toegevoegde verwarmingscapaciteit. In totaal waren er eind 2008 ruim 40 duizend warmtepompen in de utiliteitsgebouwen en in kassen in gebruik, met een totale capaciteit van 1,2 duizend MegaWatt.

De overige warmtepompen die in 2008 zijn verkocht, werden vooral geplaatst in woningen. In 2008 ging het om een kleine 8 duizend warmtepompen. De verwarmingscapaciteit van de verkochte warmtepompen voor woningen lag meer dan 2,5 keer hoger dan in 2007. Hierdoor kwam het totale aantal warmtepompen in woningen aan het einde van 2008 uit op 37 duizend, met een vermogen van bijna 200 MegaWatt.

Vermogen verkochte warmtepompen

Vermogen verkochte warmtepompen

Warmtepomp is een omgekeerde koelkast

Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte met een lage temperatuur, uit bijvoorbeeld omgevingslucht of grondwater, wordt omgezet in warmte van hogere temperatuur voor de verwarming van bijvoorbeeld een gebouw. Een goede warmtepomp heeft daar een beperkte hoeveelheid elektriciteit voor nodig. De werking is vergelijkbaar met het omgekeerde van die van een koelkast. Warmtepompen kunnen vaak op efficiënte wijze geïntegreerd worden met koelsystemen van een gebouw. Energiewinning door warmtepompen wordt gezien als duurzame energie.

Reinoud Segers

Bronnen: