Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:vleesproductie
35 resultaten voor keyword:vleesproductie

Pagina 1 van 2

Nederland grootste vleesexporteur van de EU

Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de EU.

Artikelen

Minder bedrijven met kalkoenen, eenden en konijnen

Steeds minder bedrijven houdt zich bezig met de fok van kalkoenen, eenden en konijnen voor consumptiedoeleinden.

Artikelen

Vleeskalverenbedrijven: schaalvergroting gaat door

Vanaf 2000 is het aantal vleeskalverenbedrijven met 23 procent gedaald tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 56 procent gedaald tot 3,4 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Duitsland koopt voor 1,8 mld euro vlees in Nederland

De Nederlandse vleesimport uit Brazilië, Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

Artikelen

Nederweert heeft grootste varkensbedrijven

In zes gemeenten heeft doorsnee varkenshouder meer dan 5 duizend varkens.

Artikelen

Landbouwexport onder druk

In de eerste vier maanden van dit jaar lag de waarde van landbouwexport 2,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de exportwaarde van zuivel, vee en vlees is gedaald. Verder...

Artikelen
Artikelen

Waarde landbouwimport stijgt met 2 procent

In 2013 is voor bijna 51 miljard euro aan landbouwproducten ingevoerd. Dit is ruim 2 procent meer dan in 2012. Tegenover deze groei stond een daling van de totale invoer. De totale Nederlandse invoer...

Artikelen

Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Artikelen
Artikelen

Argentinië: lichte toename invoer

In 2011 werd voor 1,6 miljard euro aan goederen uit Argentinië ingevoerd. Dit is 5 procent meer dan in 2010. Er werden vooral meer oliehoudende vruchten ingevoerd.

Artikelen

Argentinië: invoer op niveau 2009

In 2010 lag de invoer uit Argentinië met 1,5 miljard euro nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2009. De uitvoer van goederen naar Argentinië bedroeg 0,7 miljard euro in 2010. Dit is bijna 2,5 maal...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 37

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel; Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Nederlander eet iets meer kippenvlees

In 2008 bestond een kwart van de totale vleesconsumptie van de Nederlander uit kippenvlees. Dit komt overeen met 21 kg. In 2003 werd nog gemiddeld 19 kg kippenvlees gegeten.

Artikelen
Artikelen

Vetproductie in Nederland flink toegenomen

In de periode 2000-2008 is de totale productie van margarines, halvarines en spijsvetten in Nederland flink toegenomen. De consumptie van vet nam af.

Artikelen

Huisvesting van landbouwhuisdieren 2008

In de landbouwtelling van 2008 is een groot aantal vragen opgenomen over de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee. In dit artikel zijn de resultaten weergegeven, waarbij een vergelijking wordt...

Artikelen

Varkensvlees meest in trek

In 2007 at een Nederlander gemiddeld circa 85 kg vlees en vleesproducten. Dat is bijna 2 procent minder dan in 2000. De afname is vrijwel geheel toe te schrijven aan een verminderde vraag naar...

Artikelen

Verschil in inflatie tussen Nederland en eurozone sterk toegenomen

In het afgelopen half jaar is het verschil in inflatie tussen Nederland en de eurozone sterk opgelopen. In december 2007 was het verschil 1,5 procentpunt.

Artikelen
Artikelen

Exportwaarde vlees stijgt

Klik op bovenstaande link om de tekst van dit bericht te lezen

Artikelen
Artikelen