Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel; Macro-economie; Prijzen.