Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:technologie
49 resultaten voor keyword:technologie

Pagina 1 van 2

Arbeidsdeelname, beroep en sector van technici, 1-uursdefinitie, 2013-2023

Beroep en sector van werk van technisch opgeleiden, bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Cijfers

Invoer transitiegoederen en – grondstoffen, 2022-2023

Tabel met de invoerwaarde van goederen en grondstoffen die belangrijk zijn voor energietransitie voor de jaren 2022 en 2023.

Cijfers

Werk van bijna helft werknemers gemakkelijker door nieuwe technologie

Eind 2022 gaf 47,5 procent van alle werknemers die nieuwe technologie gebruiken voor hun werkzaamheden aan, dat hun werk daardoor gemakkelijker is geworden. 13,6 procent van hen vond het werk...

Artikelen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Cijfers

Bewegingen meten met anonieme telefoondata

Grote steden in Nederland hebben regelmatig problemen met plots toenemende drukte in de stad. Dit heeft gevolgen voor zaken als mobiliteit, veiligheid, rampenbestrijding en toerisme

Artikelen

45 procent technisch geschoolden heeft technisch beroep

Onderzoek ministerie van Economische Zaken t.b.v. het Techniekpact naar arbeidsdeelname van technisch geschoolden.

Artikelen

Hackatons: maatschappelijke problemen slim oplossen

Tijdens de hackaton werden een aantal interessante blockchain-toepassingen gepresenteerd

Artikelen

1 op 10 innoverende bedrijven meldt wereldprimeur

19 duizend Nederlandse bedrijven voerden in de periode 2012-2014 technologische innovaties door

Artikelen

Big Data en de vleugels van Icarus

CBS houdt zich al enige jaren bezig met onderzoek naar Big Data. Maar het is niet de enige die dat doet. Ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente...

Artikelen

Arbeidsparticipatie van mbo-schoolverlaters

Sociaaleconomische trends 2015: Mbo-schoolverlaters die hun opleiding binnen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben gevolgd zijn één jaar, en ook vier jaar na schoolverlaten vaker aan het werk...

Artikelen

Data camp over Big Data levert verrassende resultaten op

Gegevens van websites, informatie afkomstig van detectielussen in de weg en grote hoeveelheden tweets. Welke Big Data zijn interessant voor CBS? Hoe snel kun je conclusies trekken uit grote...

Artikelen

Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld

De productie van aardwarmte en bodemenergie is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014.

Artikelen

ICT and Economic growth

Vandaag de dag wordt economische groei voornamelijk behaald door middel van innovatie en hogere productiviteit, waardoor kennis en technologie in het hart van het beleidseconomische debat staan. ICT...

Publicaties

AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur

Volgens het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur.

Artikelen
Artikelen

Aantal gepromoveerde vrouwen neemt toe, vooral in alfa- en gamma-richting

De jaarlijkse groei van nieuwe gepromoveerden is in de afgelopen twee decennia verdubbeld. Daarbij maken vrouwen een inhaalslag; in het verleden behaalden veel meer mannen dan vrouwen een...

Artikelen
Artikelen

Oudere werknemer stressbestendiger, jongere beter met technologie?

Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger, terwijl jongere werknemers beter overweg zouden kunnen met nieuwe technologieën. De meningen over jonge en oudere werknemers...

Artikelen

Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2012

Jaarlijks worden de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in een rapportage beoordeeld op hun kwaliteit. Die kwaliteit wordt in eerste instantie bepaald door de mate waarin de...

Publicaties

Sociale uitsluiting, beschrijvende analyses

Deze notitie gaat over sociale uitsluiting en doet verslag van een aantal verkennende analyses. De onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op de meting van sociale uitsluiting: welke...

Artikelen

Economie meest gekozen sector op vmbo

Tot het schooljaar 2007/’08 hadden vmbo-leerlingen de keuze uit de sectoren Landbouw, Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Sindsdien bestaat ook de mogelijkheid om sectoren te combineren.

Artikelen

Werkgerelateerde cursus wordt vaak onder werktijd gevolgd

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkzame personen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde van deze personen nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen die gerelateerd...

Artikelen

Sociale uitsluiting: een meetinstrument

In deze studie is onderzocht of het mogelijk is een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting te ontwikkelen. Daarvoor is een uitgebreide theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale...

Artikelen

Welke bijstandsontvangers willen aan het werk?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen